Vänsterpartiet

Motion från vänsterpartiet: Stoppa privatisering av vatten

Pressmeddelande   •   Okt 10, 2003 10:37 CEST

Vattenbristen i världen ökar ständigt. Det finns krafter som verkar för ökad privatisering av vatten. Det skulle drabba de fattiga. Sverige bör verka i internationella sammanhang, däribland WTO, mot privatisering, skriver Kjell-Erik Karlsson (v) och fem partikollegor i en riksdagsmotion.

Mer än en miljard av jordens befolkning saknar tillgång till rent dricksvatten och cirka tre miljarder lever i en vardag präglad av smuts och sjukdomar. Hela 70 % av jordens sötvattenanvändning går till jordbruket. I Asien krävs cirka 900 kubikmeter vatten för att producera ett ton ris. Den kolossala vattenförbrukningen medför att grundvattennivån årligen sjunker med en till tre meter i Kinas och Indiens spannmålsdistrikt. För Indien innebär detta, tillsammans med befolkningsökningen, att vattentillgångarna per capita kommer att minska med 50-75 % de kommande 25 åren. I Kina har bristen lett till vattenransoneringar i cirka 100 städer.

Vatten som handelsvara
När en resurs blir en bristvara blir den även en attraktiv handelsvara. IMF och Världsbanken utövar påtryckningar på fattiga länder för att de ska sälja ut sina vattenverk till multinationella bolag. De flesta utvecklingsländer har knappast något annat val än att gå dessa krav till mötes eftersom privatisering av statligt vatten görs till ett villkor för stöd till vatten- och avloppsprojekt.

IMF och Världsbanken arbetar för privatisering och argumenterar att fri konkurrens kommer att leda till ökad effektivitet. Idag är 5 % av vattentillgångarna i privat ägo men denna siffra kommer snabbt att öka. Inför WTO-mötet i Cancun var frågan om avreglering aktuell inom GATS- avtalet. EU är positiva till det förslag som ligger och driver frågan om privatisering av vatten starkt i internationella sammanhang. Anledningen kan eventuellt vara att flera av de stora vattenföretag som runt om i världen tar över distributionen av vatten är europeiska. Det franska Suez rankas som det nittonde bolaget i världen med vattenkontrakt i bl a Buenos Aires, Manila, Casablanca, Jakarta, Johannesburg, Paris och Sydney. Veolia och Suez har i dag över 70 % av den internationella privata marknaden.

Vänsterpartiet anser att tillgång till vatten är en rättighet för varje människa - rik som fattig. Idag når vattendistributionen i fattiga länder ofta bara den rikare delen av befolkningen i städerna. Den fattiga delen saknar politiskt inflytande.

Privatiseringen av vatten leder till att de människor som har minst tillgång till vatten idag, som lider mest av brist på mat, på makt och inflytande och på utbildning drabbas mest. Vänsterpartiet anser att regeringen nationellt, inom EU, inom WTO och i andra internationella sammanhang bör verka för att privatiseringen av vatten stoppas, skriver Kjell-Erik Karlsson, Owe Hellberg, Sten Lundström, Sven-Erik Sjöstrand, Karin Svensson Smith och Karin Thorborg.

Mer information: Kjell-Erik Karlsson, tel. 070-343 96 32

Vänsterpartiet riksdagen 100 12 Stockholm, tfn 08-786 40 00, 
fax 08-21 33 53, e-mail: vansterpartiet@riksdagen.se