Vänsterpartiet

Motion från vänsterpartiet: Sverige bör gå ur IOM

Pressmeddelande   •   Okt 08, 2003 14:23 CEST

IOM, International Organisation for Migration, bildades 1951. Den är inte grundad på internationell rätt utan är en medlemsorganisation för de stater som ingår, däribland Sverige. Som organisationen har utvecklats bör Sverige lämna den, skriver Kalle Larsson (v) och fem partikamrater i en motion.

IOM har kontor över hela världen och under t ex år 2000 bidrog IOM till att 450 000 människor migrerade. Sedan 1989 har IOM alltmer förvandlats till en transnationell organisation för global styrning av migration utifrån ekonomiska aspekter. IOM utför bl a transporter av kvotflyktingar till Sverige, men också transporter av s k frivilliga återvändande, t ex kurder till den autonoma zonen i norra Irak

Flera människorättsorganisationer, t ex Human Rights Watch och Amnesty International, har uttryckt oro över IMO:s arbete. Det gäller t ex bordande av fartyg med asylsökande, utan att FN:s flyktingkommissariat kan utföra en riktig asylprövning. IOM har organiserat återvändande till Afghanistan och norra Irak för tidigt och på icke-försvarbart sätt. IOM har fått kritik för sättet att behandla de 2,5 miljonerna burmesiska arbetsmigranter i Thailand. Human Rights Watch har uppmanat IOM att upphöra med sina läger på Nauru och på Manus Island, Papua Nya Guinea, dit människor som sökt asyl i Australien har hänvisats. Hård kritik har riktats mot IOM:s avtal med Spanien om ett nätverk för anmälningar av illegala invandrare. IOM är samarbetspartner till en fond för kompensation till slavarbetare i Nazityskland, där IOM arbetar med icke- judiska offer, tex romer, men i jämförelse med andra organisationer är IOM extremt långsamma med att genomföra utbetalningar.

IOM arbetar även med att kartlägga migrationsvägar för att ge råd till regeringar. Vid gränsen USA - Mexiko har man utbildat ukrainska immigrationstjänstemän om stängsel, löpgravar och ny teknologi för att fånga illegala invandrare.

IOM säger sig bara medverka vid frivilligt återvändande, men listan över destinationländer: norra Irak, Kosovo, Angola, Afghanistan, Sierra Leone väcker tvivel om frivilligheten.

- Eftersom IOM i viktiga avseenden handlar så att grundläggande mänskliga rättigheter för migranter, asylsökande och flyktingar kränks, bör Sverige snarast möjligt lämna organisationen, skriver Kalle Larsson, Ingrid Burman, Ulla Hoffmann, Elina Linna, Rolf Olsson och Gunilla Wahlén.

Mer information: Kalle Larsson, tel. 070-343 96 74

Vänsterpartiet riksdagen 100 12 Stockholm, tfn 08-786 40 00, 
fax 08-21 33 53, e-mail: vansterpartiet@riksdagen.se