Vänsterpartiet

Motion från vänsterpartiet: Tydliga regler för skolsponsring behövs

Pressmeddelande   •   Okt 01, 2003 18:12 CEST

Det är angeläget att skolan har ett gott samarbete med arbetslivet. Det kan ge viktiga erfarenheter. Men reklam för företag ska inte få förekomma i undervisningen, skriver Lennart Gustavsson, riksdagsledamot (v) och tre partikamrater i en motion under allmänna motionstiden.

Vänsterpartiet är principellt kritiska till sponsring i skolan. Sponsring kan påverka eller t o m styra undervisningen. Om skolor trots allt väljer att tillåta sponsring får under inga omständigheter undervisningen eller andra delar av skolans arbete styras eller misstänkas styras av företags- eller organisationsintressen. Reklam, företag och organisationer ska bara förekomma som del av en kritisk diskussion eller som inbjudna för att delge sina åsikter.

Läromedel i skolan kan vara läroböcker, men också dagstidningar, artiklar, böcker, film, konst, internetmaterial etc. Där kan även reklam och propagandamaterial ingå, men då som ett led i undervisningen. Vi är starkt kritiska till att en del skolor använder sponsrade läroböcker som gör direkt reklam för vissa företag.

I Finland har Konsumentombudsmannen publicerat anvisningar för skolsponsring. I Norge menar Forbrukerrådet att all sponsring i grundskolan ska förbjudas.

Vänsterpartiet anser att skolsponsring bör regleras genom ett
förtydligande av marknadsföringslagen och nationella riktlinjer.

Skolverket bör få i uppdrag att skapa riktlinjer för skolsponsring som hjälp till kommuner och skolor, skriver motionärerna Lennart Gustavsson, Britt-Marie Danestig, Camilla Sköld Jansson och Anders Wiklund.

Mer information: Lennart Gustavsson, tel. 070-343 96 85

Vänsterpartiet riksdagen 100 12 Stockholm, tfn 08-786 40 00, 
fax 08-21 33 53, e-mail: vansterpartiet@riksdagen.se