Vänsterpartiet

Motion från vänsterpartiet under riksdagens allmänna motionstid:Inför åldersgräns för piercing och tatuering!

Pressmeddelande   •   Okt 01, 2004 15:43 CEST

Idag har det blivit allt vanligare med tatuering och piercing. Andra ingrepp, t ex body modification, som innebär att man opererar in plastdetaljer i underhuden, ökar också. Ingreppen ger risk för infektioner och är ofta oåterkalleliga.

I en motion under allmänna motionstiden i riksdagen framför vänsterpartiet att det bör införas en åldersgräns för sådana ingrepp. De ska inte få utföras på en person som inte uppnått myndighetsåldern.

Större krav måste också ställas på utförarens kompetens och på lokal- och hygienförhållanden. Vänsterpartiet anser att utförare av tatuering, piercing och kroppsmodifikation endast ska få utföra detta i lokaler som är godkända av Socialstyrelsen.

De nya reglerna bör också ange att utföraren ska vara godkänd utifrån krav utformade av Socialstyrelsen för kompetens att på ett säkert sätt utföra sådana ingrepp, skriver Elina Linna, Ingrid Burman, Ulla Hoffmann, Kalle Larsson och Gunilla Wahlén.

Mer information: Elina Linna, tel. 070-229 36 70

Vänsterpartiet riksdagen 100 12 Stockholm, tfn 08-786 40 00, fax 08-21 33 53, e-mail: vansterpartiet@riksdagen.se