Vänsterpartiet

Motion från vänsterpartiet: Utvärdera den statliga kasinoverksamheten

Pressmeddelande   •   Okt 09, 2003 18:09 CEST

1 januari 1999 blev det enligt riksdagsbeslut möjligt att bedriva statlig kasinoverksamhet av internationellt snitt i Sverige. Idag finns kasinon i fyra städer: Stockholm,Göteborg, Malmö och Sundsvall. Erfarenheterna bör genast undersökas, skriver Peter Pedersen (v) och sex partikamrater i en riskdagsmotion.

Beslutet att införa statliga kasinon föregicks av en intensiv debatt, där vänsterpartiet hävdade tunga skäl emot en kasinoverksamhet, t ex ökat spelande, fler spelmissbrukare, ökad brottslighet. Vänsterpartiet röstade även nej vid omröstningen.

Förespråkarna menade att kasinoverksamheten skulle ge ökade inkomster till staten, minska illegalt spelande, kunna motverka spelberoende genom aktiva åtgärder, att säkerheten skulle kunna öka genom registrering, fotografering, övervakning etc.

Nu har det framkommit uppgifter om en rad negativa konsekvenser av den statliga kasinoverksamheten. Tidigare har storspelare erbjudits fria drinkar. I Malmö finns uppgifter om erbjudanden om köp av sexuella tjänster. Det finns också uppgifter om att man inte tar ansvar för att motverka spelmissbruk. De frivilliga avstängningarna fungerar dåligt och spelare kan på ett uppenabrt sätt spela över sina tillgångar utan att nåot händer.

I beslutet om att införa kasinon fastslogs att en utvärdering av verkamheten skulle göras år 2005. När nu larmrapporterna hopar sig anser vänsterpartiet att utvärderingen måste göras omedelbart under år 2004.

Den ska gälla

· det ekonomiska utfallet
· sociala konsekvenser t ex vad gäller spelmissbruk
· konsekvenser för brottsutvecklingen
· i vilken mån verksamheten levt upp till uppställda mål.

Utvärderingen bör även innefatta en ny prövning av beslutet att tillåta internationell kasinoverksamhet i Sverige, skriver Peter Pedersen, Rossana Dinamarca, Mats Einarsson, Siv Holma, Rolf Olsson, Tasso Stafilidis och Alice Åström.

Mer information: Peter Pedersen, tel. 070-343 97 54

Vänsterpartiet riksdagen 100 12 Stockholm, tfn 08-786 40 00, 
fax 08-21 33 53, e-mail: vansterpartiet@riksdagen.se