Vänsterpartiet

Motion från vänsterpartiet: Varvsepoken bör få ett eget museum

Pressmeddelande   •   Okt 06, 2003 16:08 CEST

- Varvsnäringen var under lång tid central för Sveriges utveckling på flera samhällsområden. Därför är det av nationellt intresse att det inrättas ett varvsmuseum, skriver Rolf Olsson (v) i en motion under allmänna motionstiden i riksdagen.

Sverige var en gång en av världens ledande fartygsbyggarnationer. Varv fanns på många orter: Malmö, Uddevalla, Landskrona, Karlskrona, Sölvesborg, Oskarshamn och Stockholm, för att bara nämna några. På Norra Älvstranden i Göteborg byggdes det under 150 år fartyg som blev välkända i hela världen. I Göteborg arbetade på 1960-talet bortåt 20 000 människor vid främst de tre storvarven och väldigt många fler var sysselsatta hos underleverantörer och i anknytande verksamheter.

Varvsnäringen är en del av vårt lands kulturarv. Byggnader, maskiner och fartyg är en del av detta, men för att få en fullödig bild måste de mänskliga erfarenheterna vara med. Det behövs minnen och berättelser från människor som var med, och insatser för att dokumentera detta behövs inom en snar framtid, skriver Rolf Olsson.

I många år har det pågått diskussioner bl a i Göteborg om inrättande av ett varvsmuseum. Ideella föreningar, fackföreningar, några kommuner och museer har gjort insatser för att samla in material. Det är bra, men räcker inte. Det krävs ett samlat nationellt grepp för att skapa ett brett varvshistoriskt museum.

Var det nya museet skulle kunna ligga måste diskuteras vidare, men Göteborg är ett mycket tungt alternativ, bl a genom det föreberedande arbete som har gjorts, skriver Rolf Olsson.

Regeringen bör tillsätta en utredning om möjligheten till statligt stöd åt ett varvsmuseum, anser han.

Mer information: Rolf Olsson, tel. 070-343 96 82
Vänsterpartiet riksdagen 100 12 Stockholm, tfn 08-786 40 00, 
fax 08-21 33 53, e-mail: vansterpartiet@riksdagen.se