Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

Motion ger positiv effekt på ryggdiskarna

Pressmeddelande   •   Jun 16, 2011 10:35 CEST

Fysisk träning har en positiv effekt på bildningen av celler i ryggdiskarna. Det visar en studie från Sahlgrenska akademin som presenteras under ”The International Society for the Study of the Lumbar Spine”, ISSLS, vars årsmöte pågår just nu i Göteborg. 

Studien från Sahlgrenska akademin visar att fysisk aktivitet har en positiv inverkan på celler i ryggdiskarna. Resultatet baseras på att råttor fick springa på löpband Därefter studerades hur många nya celler i ryggdiskarna som bildades hos råttor som sprang på löpband cirka en timme om dagen jämfört med djur som bara rörde sig fritt i bur.  
– Detta är ny kunskap som visar att ryggdiskarna kan påverkas positivt av fysisk aktivitet, säger Helena Brisby, docent på avdelningen för ortopedi vid Sahlgrenska akademin och överläkare på Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Smärta i ländryggen är vanligt och kan bero på diskdegeneration, vilket innebär att diskcellerna inte längre fungerar normalt. Utifrån studiens resultat vill forskarlaget, som leds av Helena Brisby och Björn Rydevik, gå vidare och undersöka om cellerna i en degenererad disk reagerar lika positivt vid måttlig motion som de nu kunnat visa är fallet med normala diskceller.

– Redan idag är träning en viktig del av behandlingen vid ryggsmärta men det finns begränsad kunskap om den exakta effekten träning har på diskarna och vad som är optimal dos av träning, säger Björn Rydevik, professor på avdelningen för ortopedi vid Sahlgrenska akademin och överläkare på Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Forskarlagets förhoppning är att de fortsatta studierna med denna djurmodell ska ge svar på om motion kan förhindra diskdegeneration och därmed kunde förebygga ryggsmärta. Men även för att studera effekten av motion då ryggproblem redan har uppkommit.

Årsmötet arrangeras av ”The International Society for the Study of the Lumbar Spine”, vilken är en ideell organisation av medlemmar från hela världen som forskar kring ländryggsbesvär . Syftet med årsmötet är att skapa ett forum där forskarna kan utbyta ny kunskap med varandra.

Artikelns titel: Physical exercise affects cell proliferation in lumbar intervertebral disc regions in rats
Författare: Nobuyuki Sasaki, Helena Barreto Henriksson, Eva Runesson, Karin Larsson, Miho Sekiguchi, Shin-ichi Kikuchi, Shin-ichi Konno, Björn Rydevik, Helena Brisby

Arrangör: The International Society for the Study of the Lumbar Spine
Tid: 14-18 juni, 2011
Plats: Svenska mässan, Göteborg

Media är välkomna att delta under det vetenskapliga programmet.

För program och information om årsmötets innehåll

För mer information kontakta:
Helena Brisby, docent på avdelningen för ortopedi vid Sahlgrenska akademin och överläkare på Sahlgrenska universitetssjukhuset, mobil: 0706-14 71 00, e-post: helena.brisby@vgregion.se
Björn Rydevik, professor på avdelningen för ortopedi vid Sahlgrenska akademin och överläkare på Sahlgrenska universitetssjukhuset, mobil: 0705-73 31 39, e-post: bjorn.rydevik@orthop.gu.se

Lena Mattsson
Informatör, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet
Telefon: 031-786 3869, 076-024 82 70
e-post: lena.mattsson@sahlgrenska.gu.se

Sahlgrenska akademin är Göteborgs universitets största fakultet, med undervisning och forskning inom farmaci, medicin, odontologi och vårdvetenskap. Här bedrivs alltifrån grundläggande studier av molekylers struktur, via patientnära forskning i samarbete med Västra Götalandsregionen, till studier på befolkningsnivå. Allt för att förebygga, lindra och behandla sjukdom och ohälsa.