Karolinska Institutet, KI

Motion i medelåldern kan minska risken för demens och alzheimer

Pressmeddelande   •   Okt 04, 2005 14:44 CEST

Fysisk aktivitet i medelåldern kan minska en persons risk att senare utveckla demens eller alzheimers sjukdom, enligt en artikel som publiceras i The Lancet Neurology online på tisdagen den 4 oktober.

Miia Kivipelto, forskare vid Karolinska Institutet och hennes kollegor har gjort ett slumpmässigt urval av 1449 personer i åldrarna 65-79 år som åren 1972, 1977, 1982 och 1987 blivit intervjuade om sina fysiska aktiviteter på fritiden. Forskarna undersökte dessa personer på nytt 1998 och konstaterade att de personer som deltagit i fysiska aktiviteter minst två gånger i veckan löpte 60 procent lägre risk att drabbas av alzheimers sjukdom än personer med en passiv livsstil (alltså individer som varit fysiskt aktiva mindre än två gånger i veckan). Den aktiva gruppen löpte också 50 procent lägre risk att utveckla demens än den passiva gruppen. Forskarna noterade vidare att för personer med ärftlig risk för alzheimers sjukdom (bärare av genvarianten ApoE e4) hade den fysiska aktiviteten särskilt stor betydelse för att motverka alzheimers sjukdom senare i livet.

- Åtgärder som kan senarelägga debuten av alzheimers sjukdom även i liten grad kan ha stor betydelse för folkhälsan, eftersom andelen äldre ökar i befolkningen, säger Miia Kivipelto.

- Våra resultat kan ha stor betydelse för den preventiva hälso- och sjukvården. Om en person håller sig aktiv i sin ungdom och sin medelålder kan detta öka hans eller hennes möjlighet att hålla sig vital både fysiskt och mentalt i högre ålder, fortsätter hon.


För mer information kontakta:
Miia Kivipelto, Neurotec, Krolinska Institutet, telefon 08-690 58 22, mobil 073-994 09 22, miia.kivipelto@neurotec.ki.se


Pressekreterare Sabina Bossi, telefon 08-524 838 95, e-post: sabina.bossi@ki.se

Karolinska Institutet är ett av Europas ledande medicinska universitet. Genom forskning, utbildning och information medverkar Karolinska Institutet till att förbättra människors hälsa. Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet utser vare år pristagare av Nobelpriset i fysiologi eller medicin. För mer information besök hemsidan ki.se