Centerpartiet i Västra Götaland

Motioner (C) i debatt på SKL-kongressen.

Pressmeddelande   •   Nov 10, 2011 12:10 CET

Kristina Jonäng (c) har skrivit två motioner om sjukvård till SKLs kongress. Den ena tar upp frågor kring hur fler äldre kan få vård i hemmet.

- Utöka förskrivningsrätten för specialistsjuksköterskor för att bättre ta tillvara kompetens hos personal och möjliggöra mer vård i hemmet, föreslår Kristina Jonäng.

Tillämpningen av riktlinjer i ambulanssjukvården bör ses över, anser hon också.

Kristina Jonäng har i sin andra motion föreslagit att betalningsansvaret för medicinskt färdigbehandlade patienter ska ses över.

- Då förbättrar vi möjligheterna för äldre att snabbare komma hem eller få vård i kommunal regi, menar Kristina Jonäng. Betalningsansvaret ses nu över av Sveriges Kommuner och Landsting.