Vänsterpartiet

Motioner från vänsterpartiet

Pressmeddelande   •   Okt 02, 2003 16:50 CEST

· Ge sjukgymnaster sjukskrivningsrätt på försök
· Öka möjligheterna till psykoterapeutisk behandling

Det skriver Ingrid Burman och fyra andra ledamöter för vänsterpartiet i en motion under allmänna motionstiden.

En stor andel av de ökande sjukskrivningarna härrör från problem i rörelseapparaten. Personer som har svåra probem i rörelseapparaten behandlas av allmänläkare, ortoped eller neurolog, men de tätaste och mest regelbundna kontakterna har man oftast med en sjukgymnast. Sjukgymnasten har ofta högre kompetens än läkare när det gäller bedömningar av funktionsnedsättningar. I Norge har man infört möjlighet för sjukgymnaster att sjukskriva patienter, något som har fallit väl ut. Kritiker varnar för att en sådan rätt skulle kunna innebära ytterligare sjukskrivningar, medan vänsterpartiet menar att det kan avlasta läkare. Vänsterpartiet föreslår därför ett tvåårigt försök inom ett avgränsat område där sjukgymnaster ges rätt att sjukskriva patienter med långvariga problem från rörelseapparaten.

En annan stor andel av sjukskrivningarna rör psykisk ohälsa. Men psykoterapetisk behandling har alltmer blivit en klassfråga. De flesta psykoterapeuter och psykoanalytiker är privatpraktiserande och omfattas inte av det offentliga försäkringssystemet. De som behöver behandling måste ofta själva stå för kostnaderna. Taxan kan vara allt från 500 - 1 000 kronor per 45 minuter, vilket ger en kostnad om 3 000 - 5 000 kr i månaden. Få människor har råd med detta, särskilt som behandlingstiden ofta omfattar flera år.

Vänsterpartiet vill att det tillsätts en utredning för att förbättra
möjligheten till psykoterapi och psykologiskt stöd, skriver Ingrid Burman, Kalle Larsson, Elina Linna, Rolf Olsson och Gunilla Wahlén i motionen.


Mer information: Ingrid Burman, tel. 070-343 95 87

Vänsterpartiet riksdagen 100 12 Stockholm, tfn 08-786 40 00, 
fax 08-21 33 53, e-mail: vansterpartiet@riksdagen.se