Gothia Fortbildning

Motivation är grunden för all förändring

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2010 18:37 CET

Motiverande samtal, MI är en samtalsmetod som har fått stort genomslag på flera områden. Det är en evidensbaserad metod som verkligen ger resultat och som rekommenderas av Statens Folkhälsoinstitut. Nu kommer den första handboken för motiverande samtal inom socialt arbete.

Den nya MI-boken ger dig grundläggande kunskap om metoden och förklarar på ett enkelt sätt vad MI verkligen går ut på – att locka fram och förstärka personens egen motivation. För oavsett vad du ska göra i livet måste motivationen finnas där. Annars kan du aldrig åstadkomma en förändring.

MI har många användningsområden inom socialt arbete. Boken innehåller exempel på MI-samtal om alkohol, droger, rökning, rehabilitering och arbetslöshet, med både ungdomar och vuxna. Principerna som demonstreras är användbara för den som vill motivera någon till förändring oavsett livsstilsproblem.

Boken är skriven av tre av Sveriges mest aktiva och efterfrågade lärare och skribenter i moti­verande samtal: Barbro Holm Ivarsson, leg psykolog, Liria Ortiz, leg psykolog och leg psykoterapeut samt Peter Wirbing, beteendevetare och specialist i psykiatrisk sjuk­vård. Alla tre är medlemmar av det internationella nätverket Motivational Interviewing Network of Trainers (MINT).

Under 2010 kommer Folkhälsoinstitutet i samarbete med Länsstyrelserna att föra ut MI-metoden i landets gymnasieskolor. Sommaren 2010 utkommer en ny bok i samma serie riktad speciellt mot skolan.

 

Fakta om boken:
Titel:  MI - motiverande samtal. Praktisk handbok för MI-samtal i socialt arbete
Författare: Barbro Holm Ivarsson, Liria Ortiz, Peter Wirbing
ISBN: 978-91-7205-681-7
Utgivningsår 2010
64 sid
Pris: 95: - exkl. moms

Vill du beställa ett recensionsexemplar?
Kontakta Marie Boström, förlagsassistent, 08-462 26 68, marie.bostrom@gothiaforlag.se

Förlagskontakt: Emma Wistrand, marknadschef, 08-462 26 71, emma.wistrand@gothiaforlag.se

Fakta om Gothia Förlag
Gothia Förlag ger ut böcker och skrifter för och i nära samarbete med aktörer inom medicin& hälsa, socialt arbete och tandvård. Vi ökar människors kunskap genom att göra vetenskap och erfarenhet begriplig, tillgänglig och användbar. Gothia Förlag är ett oberoende förlag inom Berling Media AB.