Motivation.se

Motivation.se satsar på området Strategisk hälsa

Pressmeddelande   •   Maj 23, 2016 09:19 CEST

Stressrelaterade sjukdomar har kommit att bli vår samtids största arbetsmiljöhot. Att jobba med hälsofrågor på ett strategiskt och mätbart sätt är numera helt nödvändigt för att inte tappa mark och viktiga medarbetare på en hårt konkurrensutsatt marknad.

Motivation.se har bevakat området Hälsa redaktionellt sen starten 2011. Mycket har hänt sen dess. Idag ser vi hur stressrelaterade sjukskrivningar ökar drastiskt och hur det mänskliga välmåendet ute i organisationerna befinner sig i kris. 

Vi vill vara med och stötta chefer och ledare i den svåra uppgiften att vända den här negativa utvecklingen.

Att strategiskt arbeta med hälsorelaterade frågor tror vi är en del av lösningen och ett krav för att inte tappa talanger och styrfart på en arbetsmarknad där människan är den unika faktorn.

I ett samarbete med specialistnätverket Hälsostrategerna tar vi nu ett större grepp om området och inleder ett redaktionellt samarbete för att kunna publicera relevant innehåll för chefer och ledare som vill ta strategisk hälsa på allvar.

Om Hälsostrategerna

Hälsostrategerna är ett specialistnätverk av hälsokompetens under ledning av Lars-Göran Kjellin, läkare och entreprenör samt Anders Wahlberg, psykolog och expert inom arbetsmiljö. 

Båda har mångårig erfarenhet av hälsa på såväl företagslednings-, företags- som individnivå och kommer nu att dela sin kunskap via Motivation,se. Målgruppen är ledningspersoner och befattningshavare i företag och organisationer som vill ha mer information, kompetensutveckling och rådgivning inom hälsoområdet.

Ett strategiskt hälsoarbete i företag, organisation och bland chefer och ledare ger stora potentiella möjligheter att skapa och utveckla hållbar lönsamhet, hög attraktionskraft för nya medarbetare och stärker dessutom företagets varumärke och image.

- I vårt moderna digitala samhälle ser jag Motivation.se med dess plattform och målgrupp som en mycket spännande arena att förmedla färska forskningsresultat och spännande information inom området hälsa. Vi vill bidra till att skapa debatt och framför allt att skapa möjligheter till företag att förstå och utveckla kompetens inom området - via oberoende och opartisk expertis, säger Lars-Göran Kjellin.

Per Winblad, VD och Chefredaktör för Motivation.se, som också varit med och utformat samarbetet från starten kommenterar:

- Det har hittills saknats ett opartiskt specialistforum för rådgivning och kompetensutveckling inom hela hälsoområdet. Vi ser fram mot en mycket spännande resa tillsammans med Hälsostrategerna för att bidra till hälsosamma företag, hälsosamma ledare och chefer och inte minst - medarbetare.

Här hittar du de första artiklarna som Lars-Göran Kjellin och Anders Wahlberg skrivit för Motivation.se:

Strategisk hälsa - en fråga om överlevnad samt Föreskrifter för ett modernt arbetsliv

För ytterligare information, kontakta gärna:

Per Winblad, vd & chefredaktör Motivation.se

Tfn: 070-756 58 74 eller e-post: per.winblad@motivation.se 

Motivation.se - Sveriges Ledarskapssajt

Ledarskapssajten Motivation.se lanserades 1 mars 2011 och har snabbt blivit en av Sveriges främsta resurser på nätet för ledare med intresse att utveckla sin organisation, sina medarbetare och sig själv. Vi samlar kunskap, forskning och strömningar inom ledarskap, motivation och goda prestationer på en lättillgänglig plats i syfte att ge inspiration, nya insikter och perspektiv i den allt viktigare rollen som ledare. Våra läsare och medlemmar finns på beslutande poster både inom privat och offentlig verksamhet. Tillsammans bidrar vi till utvecklingen av svenskt näringsliv genom kreativa och inspirerande ledare.