Sveriges Kommuner och Landsting

Motiverat med ny ansvarslag för vägtrafiken

Pressmeddelande   •   Sep 04, 2008 11:07 CEST

Transportstyrelseutredningen föreslår att en ny ansvarslag ska införas som reglerar väghållarnas, däribland kommunernas, ansvar för trafiksäkerheten. Det är motiverat anser Sveriges Kommuner och Landsting i ett yttrande men efterlyser ett mer modernt formulerat lagkrav än vad utredningen föreslår.

Transportstyrelseutredningens förslag till ny ansvarslag går ut på att väghållaren ska vidta de åtgärder som behövs för att förebygga skador i de fall det inte kan anses vara orimligt.

- Detta säkerhetskrav innebär att det blir upp till tillsynsmyndigheten att avgöra var det är befogat att väghållarna ska vidta extra säkerhetsåtgärder. Utredningens säkerhetskrav kan därmed leda till att kommunerna kan tappa kontrollen över sina egna prioriteringar och kostnader, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting.

- Vi håller med om att det kan vara motiverat med en lag som gör det tydligt vad som ingår i väghållarnas ansvar, men den nya ansvarslagen bör i stället peka på vikten av ett systematiskt trafiksäkerhetsarbete hos väghållarna. Det är ett mer modernt synsätt, säger Anders Knape.

Ladda ner hela yttrandet: Ansvarslag för vägtrafiken

För mer information: Handläggare Johan Lindberg, avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad, tfn:08-452 79 64, mobil: 070-617 79 64, e-post: johan.lindberg@skl.se

Pressjour: 08-452 71 01