Attac Sverige

Motoffensiv mot privatiseringar och försämrade arbetsvillkor

Pressmeddelande   •   Feb 19, 2007 11:27 CET

Mobilisering för fackliga rättigheter och gemensam välfärd
3-4 mars 2007, Arbetets museum, Norrköping.

Fackförbund, Attac och miljörörelse samlar sig den 3-4 mars i Norrköping för en motoffensiv mot privatiseringar och urholkning av arbetsrätt och den gemensamma välfärden.

Det nystartade Nätverk för gemensam välfärd kallar i samarbete med LO-facken i Norrköping den 3-4 mars till en nationell konferens för att samla fackföreningar, miljörörelse, Attac och andra organisationer till en motoffensiv mot privatiseringar av offentlig välfärd och urholkning av fackliga rättigheter.

Bland deltagarna finns bl.a. Ylva Thörn (ordförande Kommunal), Tomas Gustavsson (andre ordförande Byggnads), Per Winberg (ordförande Transport), Janne Rudén (ordförande SEKO), Mats Svensson (internationell sekreterare IF Metall), Gunilla Andersson (Attac) och Anna Jonsson (Miljöförbundet jordens vänner), men också representanter för liknande initiativ i Norge och Danmark.

- Vi vill inleda en bred motoffensiv mot den nya regeringens angrepp på den gemensamma välfärden och hela den globala trend som finns att sälja ut offentlig välfärd, försämra arbetsrätt och reducera oss medborgare till kunder på en marknad, berättar Gunilla Andersson, medlem i Attac och en av initiativtagarna till Nätverk för gemensam välfärd.

- Med ideologiska förevändningar monteras det generella välfärdsystemet i Sverige nu ner steg för steg. Det är ett omfattande samhällsexperiment vars konsekvenser är svåra att överblicka. Följderna när det gäller ökade klyftor, allas lika rätt till fungerande välfärdstjänster, riskerna för en låglönemarknad, problem med långsiktighet och ekologisk hållbarhet – inget av detta har utretts på tillfredsställande sätt och många beslut fattas nu snabbt och utan bred förankring, menar Kent Tjäder i LO-facken i Norrköping.

- Vi vill skapa en bred motkraft mot den här utvecklingen. Men vi vill också sätta fart på debatten kring hur vi istället för att sälja ut och montera ner den gemensamma välfärden kan stärka och vitalisera den. Det handlar inte om att vrida klockan tillbaka. Hur kan välfärden förbättras? Hur kan välfärden här i Sverige kombineras med ekologisk hållbarhet och fattiga länders rätt till välfärd? För att lyckas med vår motoffensiv måste vi också förändra inriktningen inom EU och globalt, avslutar Gunilla Andersson.

Konferensen ”Mobilisering för fackliga rättigheter och gemensam välfärd” hålls på Arbetets museum i Norrköping.

Konferensen inleds lördagen den 3 mars kl 11.00 och pågår till söndagen den 4 mars kl 16.00. På kvällen den 3 mars arrangeras en fest på Kulturhuset Gjuteriet.

Fullständigt program finns på: http://www.gemensamvalfard.se

Deltagande i konferensen är gratis. Anmälan sker till info@gemensamvalfard.se. För ytterligare information kontakta:

Gunilla Andersson (Attac och nätverket Gemensam välfärd), ga.javisst@telia.com 073-5556160
Kent Tjäder (LO-facken i Norrköping), kent.tjader@bredband.net 011-128174