Statens institut för kommunikationsanalys, SIKA

Motorcyklar och mopeder klass I på frammarsch

Pressmeddelande   •   Apr 27, 2006 09:00 CEST

Antalet motorcyklar i trafik, inklusive mopeder klass I, ökade med 11 procent under det första kvartalet 2006 och ökade mest bland samtliga fordon i trafik för tredje kvartalet i rad. Det framgår av uppgifter som SCB tagit fram på uppdrag av SIKA.

Antalet motorcyklar i trafik, inklusive mopeder klass I, uppgick vid slutet av första kvartalet till cirka 284 600, vilket är cirka 28 200 fler motorcyklar i jämförelse med motsvarande kvartal år 2005. Antalet lastbilar i trafik ökade med 18 600 eller 4 procent under samma period.

Antalet personbilar i trafik uppgick vid slutet av första kvartalet 2006 till 4 153 900 och antalet avställda bilar till 866 900. Inregistreringar av personbilar minskade med 1,2 procent under det första kvartalet 2006 i jämförelse med motsvarande kvartal år 2005.

Den största procentuella ökningen av antalet inregistreringar svarade bussar för. Ökningen var cirka 60 procent under första kvartalet 2006 jämfört med motsvarande kvartal ett år tidigare. Även antalet inregistreringar av släpvagnar ökade med 9 procent, terrängskotrar med 12 procent, traktorer med 17 procent och lastbilar med 22 procent. Antalet inregistreringar av motorcyklar inklusive mopeder klass I minskade med 6 procent och husvagnar minskade med 15 procent.

Antalet inregistreringar av personbilar ökade under samma period i Norge och i Finland med 1 respektive 4 procent. Räknat per tusen invånare inregistrerades under det fjärde kvartalet 8 personbilar i Sverige och i Norge samt 7 personbilar i Finland. Inga förändringar redovisas för Danmark på grund av att uppgifterna för mars saknas.

Uppgifterna är hämtade ur rapporten SIKA Statistik 2006:7 Fordon enligt vägtrafikregistret, första kvartalet 2006 som finns publicerad på SIKA:s och SCB:s webbplatser.

Ansvarig myndighet: Statens institut för kommunikationsanalys, SIKA.
Niklas Kristiansson, telefon: 08-506 206 77, niklas.kristiansson@sika-institute.se,
www.sika-institute.se

Producent: Statistiska centralbyrån, SCB. Inge Karlsson, telefon: 019-17 66 25, inge.karlsson@scb.se, www.scb.se

Var god ange SIKA/SCB som källa när uppgifter ur denna pressinformation publiceras.