Motormännen

Motormännen kräver efter regeringens besked: Slopa genast straffbeskattningen på trafikförsäkringen!

Pressmeddelande   •   Jan 18, 2010 09:09 CET

Redan 2007 införde regeringen en extrabeskattning om 32% på trafikförsäkringen. Detta som en förberedelse inför det föreslagna nya trafikförsäkringssystemet som nyligen presenterades och som regeringen inte tänker genomföra.

– Som en konsekvens av att regeringen nu backar från sitt eget förslag kräver Motormännen att regeringen omedelbart avskaffar den extrabeskattning som infördes 2007, säger Motormännens VD Maria Spetz.

– Eftersom det alltså inte längre finns någon grund för denna extrabeskattning är det orimligt att regeringen fortsätter använda bilägarnas försäkringspremier som intäktskälla, fortsätter Maria Spetz.

– För många i Sverige är bilen en viktig hushållsmaskin och hushåll med små marginaler skall inte tvingas att fortsätta betala för något som inte har något berättigande, avslutar Maria Spetz.

Bakgrund:
Skatten har, sedan den infördes 1 juli 2007, inneburit en genomsnittlig höjning av trafikförsäkringen med 700 kr per år. Dock har kostnaderna varierat kraftigt för försäkringstagaren, beroende på risk, ålder mm.

Syftet med skatten som infördes 2007 var att den skulle täcka kostnaden för gamla, historiska skador hos trafikanterna, detta som ett första steg i en kommande reform av trafikförsäkringen. När dessa skador var betalda skulle skatten tas bort och steg två införas, dvs privatiseringen av trafikförsäkringen.

För mer information:
Maria Spetz, VD Motormännen, maria.spetz@motormannen.se, 070-694 83 15


Motormännen är Sveriges största konsumentorganisation för bilister. Vi arbetar med opinionsbildning för bättre och säkrare vägar, bilar och förare. Våra medlemmar är med och stöder vårt arbete och får samtidigt en rad förmåner, erbjudanden och fri personlig rådgivning inom juridik, bilteknik och resor. Läs mer på www.motormannen.se