Moderaterna

Motsägelsefullt om byggandet, Persson

Pressmeddelande   •   Okt 03, 2005 12:01 CEST

- Statsminister Göran Perssons uttalande om att byggmarknaden riskerar att överexploateras om regeringen satsar resurser på att bygga ut E 22:an framstår som mycket paradoxalt med tanke på att mer än nio procent av Byggnads medlemmar saknar arbete.

Det säger den moderata riksdagsledamoten Marietta de Pourbaix-Lundin med anledning av en skriftlig fråga till statsministern.

- När nu byggandet tar fart från historiskt låga nivåer tycks statsministern vara inne på att dämpa detta. Risken för överhettning kan väl inte sägas vara överhängande. Snarare måste byggnationen öka än mer för att möta efterfrågan på bostäder och vägar.

Frågan bifogas nedan.

-----

Fler arbetstillfällen för byggnadsarbetare
Statsminister Göran Persson har vid ett besök i Kristianstad uttryckt att han befarar en överexploatering av byggmarknaden om resurser satsas på att bygga ut E 22:an.

Mot bakgrund av att 6,3 procent av Byggnads medlemmar är öppet arbetslösa och att 2,8 procent befinner sig i konjunkturberoende åtgärder framstår uttalandet som paradoxalt.

Vilka åtgärder avser statsministern vidta för att säkerställa att fler byggnadsarbetare kan få arbete?