SinterCast

Motsägelser i aktiebolagslagen leder till att föreslagen planerad extra bolagsstämma ställs in

Pressmeddelande   •   Sep 19, 2008 11:00 CEST

Som annonserats i Bolagets pressmeddelande den 17 september 2008 ville styrelsen sammankalla en extra
bolagsstämma för att erhålla aktieägarnas godkännande att genomföra ett återköpsprogram. Men, efter en djupare
bedömning av den svenska aktiebolagslagen bedömer företagets rådgivare att det inte är legalt möjligt för SinterCast att genomföra återköpsprogrammet nu. Styrelsen i SinterCast AB (publ) har därför beslutat att ställa in den extra bolagsstämman som planerats till fredagen den 10 oktober 2008.

Ett återköpsprogram som genomförs på OMX Nordiska börs, Stockholm, definieras som en värdeöverföring enligt
den svenska aktiebolagslagen. En värdeöverföring kräver utdelningsbara medel enligt den senast fastställda
balansräkningen. Då SinterCast inte redovisade vinst under 2007 så fanns det inga utdelningsbara medel i den
balansräkning som fastställdes vid årsstämman den 6 maj 2008. Initial rådgivning från Bolagets rådgivare
indikerade att en överföring från bundet kapital till fria medel skulle skapa fria medel för att möjliggöra
återköpsprogrammet. Trots en motstridighet i lagen bedömer bolagets revisor och två av Sveriges ledande
advokatbyråer slutligen att upparbetade utdelningsbara medel inte kan användas under löpande räkenskapsår för att
möjliggöra värdeöverföring såsom aktieåterköpsprogram i det egna Bolaget. Rådgivarna och styrelsen bedömer att
det inte är i bolagets eller i aktieägarnas intresse att inleda en legal prövning av denna motsägelse i lagen.

Beroende på detta, har styrelsen beslutat att ställa in den extra bolagsstämman. Aktieägare som redan har informerat
SinterCast om hans/hennes deltagande till bolagsstämman kommer att bli uppringda och informerade om den
inställda stämman.

Att inte kunna genomföra den extra bolagsstämman och återköpsprogrammet är inte på något sätt relaterad till
styrelsens förtroende för bolaget. Styrelsen är övertygad att bolaget har nödvändigt med likvida medel för att när
som helst kunna påbörja ett återköpsprogram samt att förväntade System 2000 installationer och start av nya
serieproduktionsprogram i höga volymer kommer att ge en väsentlig tillväxt över den närmsta 12-månadersperioden. Styrelsen fortsätter att tro att den senaste nedgången i SinterCast-aktien inte korrekt reflekterar
affärsverksamheten eller den närliggande marknadsutsikten för bolaget och är fortsatt beslutsamma i sin policy att
ge tillbaka överskottmedel till aktieägarna som utdelning och/eller i form av aktieåterköpsprogram med intentionen
att påbörja processen vid årsstämman den 7 maj 2009.

Stockholm, 19 september 2008
på uppdrag av styrelsen
Steve Dawson
Verkställande Direktör

SinterCast AB (publ)

Kontor: +44 1932 862 100
Mobil: +44 7710 026 342
e-mail: steve.dawson@sintercast.com

SinterCast® är världens ledande leverantör av processtyrningssystem för tillförlitlig volymproduktion av
kompaktgrafitjärn (CGI). SinterCast tillverkar många olika CGI-komponenter i storleksordningen från 1,6 kg till 17 ton och alla använder samma processtyrningssystem. Slutanvändare av SinterCast-CGI-komponenter är Aston Martin, Audi, Caterpillar, Chrysler, Ford, General Electric Transportation Systems, General Motors, Hyundai, International Truck and Engine, Jaguar, Kia, Land Rover, MAN, MAN B&W Diesel, PSA Peugeot-Citroën, Rolls-Royce Power Engineering, Toyota, Volkswagen, Volvo och Waukesha Engine. SinterCast-aktien är noterad på OMX Nordiska börs i Stockholm på Small Cap-listan (Stockholmsbörsen: SINT).
SLUT