Stockholms Läns Landsting

Mottagning för våldtagna kvinnor invigd (v)

Pressmeddelande   •   Okt 06, 2005 14:18 CEST

Inför personalen och ett stort antal gäster invigde sjukvårdslandstingsrådet Birgitta Sevefjord (v) i dag den nya akutmottagningen för våldtagna kvinnor på Södersjukhuset.

- Mottagningen är frukten av vårt ihärdiga arbete för att kvinnor som utsatts för våldtäkt ska få vård av personal med specialistkompetens dygnet runt. Samtidigt är det givetvis bedrövligt att kvinnor i världens mest jämställda land år 2005 inte ska kunna gå säkra, varken på gatorna eller i hemmet. Vi vet ju att mäns våld mot kvinnor är ett av de största hoten mot folkhälsan, säger Birgitta Sevefjord (v).

- Från landstingets sida vidtar vi fler åtgärder för att förbättra vårdpersonalens kunskap om kvinnor som utsatts för våld. En handlingsplan med riktlinjer för hur man upptäcker, bemöter och behandlar våldsutsatta kvinnor och deras barn, har varit ute på remiss och kommer att antas av fullmäktige i december, säger Birgitta Sevefjord.

På mottagningen för våldtagna kvinnor - som har öppet dygnet runt sju dagar i veckan - arbetar bl. a. barnmorskor, läkare, kuratorer och psykologer. Alla kvinnor som söker sig hit erbjuds krissamtal och de kvinnor som polisanmält övergreppet erbjuds psykolog- och kuratorsstöd genom hela rättsprocessen.

I budgeten 2006 avsätts 13 miljoner för driften av mottagningen, som har beredskap att ta emot 600 kvinnor om året från hela länet.

För mer information:

Birgitta Sevefjord (v)
Sjukvårdslandstingsråd
Tel. 070 - 737 41 17