Vätgas Sverige

MoU mellan Hyundai - Kia Motors och Norden för marknadsintroduktion av elbilar med bränsleceller

Pressmeddelande   •   Feb 04, 2011 11:12 CET

Hyundai - Kia Motors och representanter från vätgasintressenter i Sverige, Norge, Danmark och Island undertecknade nyligen en avsiktsförklaring, Memorandum of Understanding (MoU), med syfte att samarbeta för en marknadsintroduktion av avgasfria och vätgasdrivna elbilar med bränsleceller. Med MoU:n hoppas Hyundai - Kia positionera sig som en av världens ledande billtillverkare inom elbilar med bränsleceller. För de nordiska länderna bidrar överenskommelsen till att stärka flera års arbete för att göra regionen till en av de tidigaste i världen där dessa fordon finns på marknaden.

I årtionden har visionen om avgasfria bilar, med endast vatten som utsläpp, inväntat bränslecellsbilarnas tekniska mognad och utbyggnaden av en infrastruktur för vätgas. Den nyligen undertecknade MoU:n är ett viktigt bidrag till att förverkliga detta mål.

För att vara en av de tidiga aktörerna på den kommersiella marknaden för miljöbilar har Hyundai - Kia arbetat parallellt med utvecklingen av både elbilar med bränsleceller och rena elbilar med laddningsbara batterier, vilka båda har fått ett ökande intresse de senaste åren. I den MoU som biltillverkaren nu undertecknat tillsammans med de nordiska aktörerna förklarar sig Hyundai - Kia sikta på en internationellt ledande roll inom såväl bränslecellsfordon som rena batterifordon.

Överenskommelsen med Hyundai - Kia är ett viktigt steg mot utvecklingen av bränslecellsbilar och tankställen för vätgas i både Danmark och övriga nordiska länderna. Samtidigt är avtalet ett uttryck för att bränslecellsbilarna är tekniskt mogna för marknaden. Världens bilindustri har kommit långt i utvecklingen av bränslecellsbilar. Prestandan möter väl den som dagens konventionella bilar har och körsträckan är 65 mil på en tankning. Nyligen presenterades ix35 FCEV, som är den tredje generationen bränslecellsbil från Hyundai.

Med MoU:n vill Hyundai - Kia och de nordiska parterna samarbeta för att öka antalet elbilar med bränsleceller och utbyggnaden av en vätgasinfrastruktur i Norden och därigenom ge förutsättningarna för en kommersialisering av bränslecellsfordon år 2015, något som de flesta av de ledande biltillverkarna utlovade i ett gemensamt uttalande i september 2009. MoU:n öppnar också för forskningsutbyte mellan Sverige och Sydkorea och öppnar för en utökad affärspotential för leverantörer i våra respektive länder.

MoU:n undertecknades vid en ceremoni på svenska ambassaden i Seuol, Sydkorea den 31 januari 2011 av representanter från Hyundai - Kia, Icelandic New Energy och de nationella organisationer som ingår i SHHP, HyNor Norge, Hydrogen Link Danmark och Vätgas Sverige. Även den svenska ambassadören Lars Vargö och den energipolitiske generaldirektören i Sydkorea skrev under som vittnen till MoU:n.

 - Denna MoU positionerar de nordiska länderna i arbetet med att säkra tillgången på elbilar till stora bränslecellsprojekt som pågår och är under uppstart. Vi får tillgång till den senaste tekniken och får möjlighet att testa tankning, service och användbarheten av dessa miljöfordon. Vårt viktigaste fokus blir nu att få till en infrastrukturuppbyggnad med ett antal tankstationer. Vi har flera intressenter som vill bygga och driva en vätgastankstation, så vi kommer att samla de olika aktörerna för att se till att fordon och tankstationer kommer fram samtidigt. I flera länder tar man ett nationellt ansvar från myndigheterna och tar fram en strategi för infrastrukturutbyggnaden. När vi nu vet att fordonen kommer är det dags att vi gör så även i Sverige, kommenterar Björn Aronsson, verksamhetsledare på Vätgas Sverige. 

 - De nordiska länderna har kommit långt i utbyggnaden av sin infrastruktur för vätgas. Vi ser fram emot att demonstrera våra avancerade och miljövänliga bilar här, sade Dr. Woon Chul Yang, chef för forskning & utveckling hos Hyundai - Kia.

Vi är glada att bevittna MoU:n mellan Hyundai - Kia och de nordiska parterna och hoppas att samarbetet leder till en förstärkning av vätgas- och bränslecellsindustrin, uttalar sig den svenska ambassadören Lars Vargö i samband med ceremonin.

 

Kontakt

Vätgas Sverige

Björn Aronsson, verksamhetsledare

bjorn.aronsson@vatgas.se, 031-334 37 78

Om Vätgas Sverige

Vätgas Sverige är ett partnerskap som arbetar för att underlätta en introduktion av vätgas och bränsleceller i samhället. Medlemmar och finansiärer kommer från näringsliv, institut, kommuner, regioner, nationella myndigheter och föreningar. Verksamheten bedrivs i form av en ideell förening och består av en styrelse, ett kansli och ett fyrtiotal medlemmar.

Vår syn på vätgasens roll som energibärare är balanserad och långsiktig. Vi ser att vätgas- och bränslecellsområdet nu utvecklas mycket starkt och tillsammans med andra energitekniker kommer det möjliggöra framtidens mer hållbara och effektiva energiförsörjning. www.vatgas.se

Om SHHP Scandinavian Hydrogen Highway Partnership

SHHP är ett partnerskap som arbetar för att göra Skandinavien till en av de första regionerna i Europa där vätgas används i ett nätverk av tankstationer. I dagsläget finns sju vätgasstationer och fler är under planering eller uppbyggnad. Förutom att få tankstationer på plats arbetar SHHP med att få vätgasdrivna fordon till regionen och även användare av dessa bilar. Vätgas Sverige koordinerar de svenska deltagarna i SHHP och välkomnar intresserade aktörer att medverka i detta spännande och växande samarbete! www.scandinavianhydrogen.org

 

 

Vätgas Sverige är ett partnerskap som arbetar för att underlätta en introduktion av vätgas och bränsleceller i samhället. Medlemmar och finansiärer kommer från näringsliv, institut, kommuner, regioner, nationella myndigheter och föreningar. Verksamheten bedrivs i form av en ideell förening och består av en styrelse, ett kansli och ett fyrtiotal medlemmar.

Vår syn på vätgasens roll som energibärare är balanserad och långsiktig. Vi ser att vätgas- och bränslecellsområdet nu utvecklas mycket starkt och tillsammans med andra energitekniker kommer det möjliggöra framtidens mer hållbara och effektiva energiförsörjning.