Move & Walk

Move & Walk Skola godkänd vid granskning av Skolinspektionen

Pressmeddelande   •   Sep 07, 2015 15:39 CEST

Move & Walks båda skolverksamheter i Göteborg; grundsärskolan och gymnasiesärskolan, har genomgått en noggrann granskning av Skolinspektionen.

– I fredags fick vi besked om att de avslutar tillsynsärendet eftersom vi uppfyller alla krav, vilket också är ett bra kvitto på kvalitet för de elever som går i vår skola, berättar Camilla Tuneberg, rektor.

– Vi arbetar kontinuerligt med kvalitetsfrågorna och i kombination med vår stora kommunikationssatsning strävar vi mot vårt mål om att skolan ska genomsyras av professionalitet, kvalitet, engagemang, glädje, ärlighet och framtidstro – varje dag, säger Camilla Tuneberg.

Move & Walk Skola i Göteborg öppnade 2008 och har idag 15 elever. Det är en liten särskola som arbetar med Konduktiv Pedagogik KP), ett speciellt koncept som utvecklats särskilt för att främja aktiv inlärning för barn och ungdomar som har en utvecklingsstörning i kombination med olika motoriska funktionsnedsättningar. Lärarna som arbetar med KP kallas för conductorer och de har en gedigen akademisk utbildning som specialpedagoger, med inriktning mot barn med motoriska svårigheter. Conductorerna utgår från den svenska läroplanen och kursplanerna, och väver sedan in KP i alla moment av skoldagen, så att eleverna utvecklas utifrån ett holistiskt perspektiv, och lär sig att bli så självständiga som möjligt.

Mångårig erfarenhet har gjort Move & Walk ledande i Sverige inom Konduktiv Pedagogik; aktivt lärande med syfte att parallellt kunna utveckla motoriska, kognitiva, kommunikativa och sociala funktioner och färdigheter.

- Move & Walk Träning med Konduktiv Pedagogik erbjuder en pedagogisk re/habilitering – ett komplement till medicinsk re/habilitering.

- Move & Walk Skola är en särskola med ett unikt upplägg där Konduktiv Pedagogik har integrerats med läroplan och kursplaner.

- Move & Walk Assistans erbjuder det bästa av två världar – administration av personlig assistans i kombination med Konduktiv Pedagogik.

Move & Walk har verksamheter i Göteborg, Stockholm och Malmö. Välkommen!