Movexum

Movexum ger dubbelt tillbaka

Pressmeddelande   •   Nov 01, 2010 18:45 CET

Gävleborgs företagsinkubator ger två gånger pengarna tillbaka. Movexum har bara två år efter sin invigning genererat samhället två gånger satsat kapital i form av skatteintäkter till samhället. Uträkningen är baserad på samma uträkning som Innovationsbron använder och tittar på inkubatorbolagens omsättning och antal anställda. Movexum har även bidragit till att åtta inkubatorbolag har funnit finansieringsmöjligheter på drygt 4,5 miljoner.

-          Vår framgång beror självklart på flera faktorer där inkubatorbolagens entreprenörer har haft en mycket stor betydelse. Men vi ser också betydelsen av att ha ett intressant nätverk kopplat till oss som företagsinkubator där våra samarbetspartners aktivt är med och stöttar våra inkubatorbolag i deras utveckling mot en internationell marknad, säger Ulf Borbos VD på Movexum

Movexum har funnits sedan 2008 och är Gävleborgs företagsinkubator. Hitintills under 2010 har företagsinkubatorn stöttat 31 bolag med hjälp av bland annat affärscoaching, hitta rätt nätverk och att identifiera finansieringsmöjligheter.

Ett av de bolagen är Solarwave AB som har varit inne i processen sedan mars 2010. Solarwave tillverkar vattenreningsystem som drivs av solenergi och slöt under början av hösten delägaravtal med Midroc New Technology.  Tomas Larsson på Solarwave tycker att Movexum ger företaget stöd med den struktur och miljö som behövs för att kunna utveckla ett nytt företag med allt vad det innebär. Han tycker även att Solarwave under tiden i inkubatorn fått bra affärscoaching som gjort att de kan bibehålla rätt fokus, kontakter till kunder, samarbetspartners och finansiering. Thomas anser även att företagsinkubatorn ger tillgång till lokaler i en inspirerande miljö.

Ett annat av inkubatorbolagen är Månses Design från Söderhamn som drivs av Malin Eliasson Sahlin. Företaget som funnits i företagsinkubatorn sedan maj 2010 designar produkter för det dukade bordet i svensk design. Malin tog den 20 oktober tog emot ett stipendium från Sparbanksstiftelsen i Söderhamn för att ha främjat tillväxten i staden  

-         Genom Movexum och min affärscoach så har mitt företag börjat få struktur och en tydlighet med målsättningar, marknadsplaner m.m. samt att min affärscoach ger mig ett unikt bollplank. Movexum ger mig som företagare en fin möjlighet till ett stort och nyttigt kontaktnät som är viktig del i mitt företagande, svarar Malin Eliasson Sahlin på frågan vad deltagandet i inkubatorprocessen har gett Månses Design.

Movexum AB är Gävleborgs företagsinkubator - en kreativ utvecklingsmiljö för tillväxtföretag.

Movexum erbjuder en effektiv process för att ta innovationer från idé till marknad. Genom att ge tillgång till kompetens, kontakter och kapital via professionellt stöd och effektiv företagsutveckling är Movexum med och skapar nya tillväxtbolag i Gävleborg.

Movexum skall på ett konkret och effektivt sätt skapa affärsutveckling och stödja uppkomsten av nya idéer/bolag från samhälle, näringsliv, högskola och offentlig sektor.

Movexum antar entreprenörer och innovatörer som verkar i Gävleborg och har affärsidéer med tillväxtpotential och en innovativ höjd. Här gäller business – inte byråkrati.