Sveriges Radio

Mozarts fem violinkonserter - på tre dagar

Pressmeddelande   •   Sep 09, 2003 14:08 CEST

Torsdagen 11 september
Fredagen 12 september
Lördagen 13 september

Violinisten Frank Peter Zimmermann återkommer nu till Berwaldhallen och framför tillsammans med Sveriges Radios Symfoniorkester Mozarts samtliga violinkonserter vid tre konserter. Dirigent är Manfred Honeck.

Frank Peter Zimmermann föddes 1965 i Duisburg, Tyskland. Han började spela violin när han var fem år och gav sin första konsert när han var 10 år. Han avslutade sina studier hos Valery Gradov, Saschko Gawriloff och Heman Krebbers 1983. Sedan dess har han spelat med många av världens främsta orkestrar och dirigenter och medverkat på en rad internationella musikfestivaler. Zimmermann spelar på en Stradivarius från 1711 som en gång tillhörde Fritz Kreisler.

Violinkonserterna som Mozart komponerar mellan april och december 1775 kan ses som en intressant sammanfattning av en ännu mycket ung kompositörs utveckling: De två första kan man säga att Mozart använde till att lära sig konsertformen på. Men mellan den andra och tredje konserten sker något. De två första är skrivna med tydliga förebilder, men i den tredje har den musikaliska ingivelsen plötsligt blivit både rikare och mognare, och den melodiska fantasin får flöda på ett helt annat sätt än tidigare. Vad som exakt var orsaken till denna plötsliga förändring går knappast att fastställa, det gick ju bara ett par månader mellan att konserterna skrevs, men att det är en påtaglig skillnad är helt klart.

Hans Eklund föddes 1927 i Sandviken och studerade vid Musikaliska Akademien 1947-52. där han bland annat hade Lars-Erik Larsson som lärare i komposition.

Hans Eklunds musik spänner över ett mycket brett spektrum - både i fråga om genrer och klangfärg: Under de drygt 50 år som han var verksam komponist skrev han allt från storslagen orkestralmusik till intim kammarmusik; musik för blandad kör, sånger för barn och andra röster; en musiksaga, en radioopera och ett rekviem.

Hans Eklund drogs ofta till det mörka och seriösa - men samtidigt fanns där också en vild fantasi, en mörk längtan efter mänsklig kontakt och större frihet. Musik för orkester komponerades 1960 och uruppfördes av Radioorkestern under ledning av dirigent Stig Westerberg för 43 år sedan, den 18 september 1960.

Skalden Erik Lindegren, Karl Birger Blomdahl och danspedagogen Birgit Åkesson sökte tillsammans nya uttrycksvägar vilket resulterade i flera viktiga verk. 1953 började man diskutera ett nytt projekt, myten om Sisyfos. Anledningen var att Dag Hammarsköld hade blivit generalsekreterare i FN, och hans arbete för en fredlig värld kunde lätt jämföras med Sisyfos eviga vältrande av stenen.

I librettot berättar emellertid Lindegren om Sisyfos liv innan han har fått sitt straff i underjorden, då Sisyfos ännu var stark nog att till och med lura döden och slå denne i bojor. Men Blomdahls musik mörknar redan från början, som ville den förebåda Sisyfos olyckliga öde.

Sveriges Radios Symfoniorkester
Manfred Honeck, dirigent
Frank Peter Zimmermann, violin

Mozart: Violinkonsert nr 1 (12 september)
Violinkonsert nr 2 och nr 3 (13 september)
Violinkonsert nr 4 (12 september)
Violinkonsert nr 5 (11 september)

Eklund: Musik för orkester (12-13 september)

Blomdahl: Sisyfos, koreografisk Svit för orkester (11-13 september)

Läs programtexter och biografier på www.berwaldhallen.se

Bilder och information:
Karin Adolfsson, marknadschef tel: 08-784 51 12
Bengt Arwén, PR-ansvarig tel: 08-784 51 08, e-post: bengt.arwen@sr.se.