Miljöpartiet Stockholms stad

MP: Återvinn spillvärmen från privata företag

Pressmeddelande   •   Nov 07, 2013 08:30 CET

Att minska behovet och användningen av energi är alltid det allra mest miljövänliga. Ett sätt att göra det är att tillvarata spillvärme från den privata sektorn. Nu föreslår Miljöpartiet i Stockholms stad i en motion att staden ser över möjligheterna att återvinna mer spillvärme från privata företag.

-  Det finns en hel del energi som idag går till spillo. Genom att återvinna mer spillvärme kan behovet av producerad värme minska och därmed också Stockholms stads miljö- och klimatpåverkan, säger Stefan Nilsson (MP), gruppledare i Stockholms stad.

-  Vi vill att Stockholms stad ska ge miljöförvaltningen i uppdrag att identifiera lämpliga värmekällor i Stockholm och undersöka i vilken utsträckning det finns möjligheter att ansluta dem till fjärrvärmenätet, säger Stefan Nilsson (MP).

Nedan, under relaterat material, hittar du motionen


MILJÖPARTIET DE GRÖNA I STOCKHOLMS STAD
Ragnar Östbergs Plan 1, 105 35 Stockholm
08-508 29 000 (växel)

www.mp.se/stockholm
www.twitter.com/MP_Sthlm_Region

PRESSEKRETERARE
Hakim Belarbi
0761-22 96 57
hakim.belarbi@stockholm.se