Miljöpartiet de gröna i Helsingborg

MP begär granskning av hur skattemedel har använts till partipropaganda

Pressmeddelande   •   Maj 07, 2014 17:06 CEST

Rickard Persson (MP) har idag lämnat in en interpellation som ställer Kommunstyrelsens ordförande Peter Danielsson (M) till svars i fråga om hur den politiska partsinlagan med namnet ”Vår Stad” har producerats och distribuerats. Miljöpartiet ifrågasätter om det är etiskt och demokratiskt försvarbart att använda skattebetalarnas pengar på det här sättet.

-  Detta kan inte betraktas som annat än en av Treklövern organiserad desinformation förmedlad till skattebetalarna på deras egen bekostnad, säger Richard Persson (MP). När oppositionen fick frågor angående medverkan i tidningen, för det extremt lilla utrymme som de gavs, förmedlades budskapet att tidningen skulle handla om Helsingborgs vision med politiska kommentarer och inte Treklöverns manifest.

Miljöpartiet konstaterar att tjänstemännen i redaktionskommittén pekas ut som ansvariga av Peter Danielsson, och vill därför ha svar på om avsikten är frånta delar av redaktionskommittén sina uppgifter i nämnda sammanhang. Kommunstyrelsens ordförande förväntas också kunna ge tydligare och mer detaljerade upplysningar om vad som egentligen ingår i det som benämns som produktionskostnader.

Miljöpartiet begär samtidigt i en skrivelse till Stadsrevisionen att det ska granskas hur processen med att ta fram tidningen ”Vår stad” har sett ut, om det ligger inom kommunens regelverk att använda budgetmedel på detta sätt samt om det är korrekt att använda stadens vapen i ett sådant här sammanhang.

För mer information:
Rickard Persson
0708-58446