Miljöpartiet Örebro

Mp budget 2012: ANSVAR FÖR FRAMTIDEN!

Pressmeddelande   •   Nov 10, 2011 13:47 CET

Satsning på barn, unga, äldre och miljön

Den ekonomiska oron ger inte bara svallvågor i världen, utan även i Örebro kommun. Det allmänna ekonomiska läget har kraftigt förändrats under det senaste halvåret. När vi gröna tänker ekonomi och budget ser vi två sidor som hänger ihop. Å ena sidan måste vi skapa grundläggande trygghet och framtidstro, å andra sidan måste vi samtidigt minska framtida miljöproblem som hotar att förändra möjligheterna för kommande generationer. För oss hänger allt ihop.

 - Det är viktigt att satsningar görs inom äldreomsorgen så att fler personal ges möjlighet att gå upp till heltid. MP prioriterar att anställa 140 personer inom social välfärd genom att erbjuda timvikarier att få fasttjänst vilket underlättar bemanningen inom hemtjänsten och äldreboenden. Vi gör bl.a en satsning på sommarjobb, 4,3 M kr, och kvinnohuset 900.000 kr, säger Ia Malmqvist (MP), Oppositionsråd

I Miljöpartiets budgetförslag för 2012 utökas driftramarna vad gäller nämnder/styrelser (exkl. kommunstyrelsen)  med 73 miljoner jämfört med majoritetens budget. Vi satsar offensivt på förskola, skola och miljö. Vi vill ha ett bra resultat inför osäkra tider och för att klara av kommande investeringar. Därför budgeterar vi ett resultat med 102 Mkr. En kommunal ekonomi som minskar lånebehoven är en kommun som inte efterskänker en skuld till kommande generationer. Oavsett om det är en kommunal skuld eller miljöskuld så får alltid

-   Att lägga 4,6 Mkr på driften till flygplatsen anser vi onödigt. Klimatomställningen får inte tappa tempo i Örebro. Vi gör satsningar så att miljö- och klimat får de resurser de förtjänar. Vi vill fortsätta utveckla kollektivtrafiken 9 Mkr, öka underhållet på cykelbanor 3Mkr och förstärka naturvården med 2,5 Mkr, säger Fredrik Persson, (MP), oppositionsråd

 För mer information:

Ia Malmqvist, Oppositionsråd,(MP)  070-7637971

Fredrik Persson, Oppositionsråd (MP), 070-7637971

 Bilaga. Politiska satsningar 2012 i sammandrag

 Politiska satsningar 2012

Miljöpartiet i Örebro gör riktade satsningar för att klara välfärdens utmaningar och den viktiga miljö- och klimatomställningen. Följande satsningar är ett urval:

 Programnämnd Social Välfärd

ü      55 Mkr, 140 fler tjänster i äldreomsorg, rätt att deltidare går upp till heltid!

ü      4 Mkr, modernisering av kök och satsning på matlyft för äldre!

ü      1 Mkr, satsning för att minska hemlösheten

ü      0,9 Mkr, satsning på Kvinnohuset

ü      0,75 Mkr, utveckling av anhörigcentrum

ü      0,5 Mkr, satsning på kultur för äldre

Programnämnd Barn och utbildning

ü      55 Mkr, 140 fler tjänster i förskola/skola , rätt att deltidare går upp till heltid!

ü      8 Mkr, mindre barngrupper i förskola/skola

ü      3 Mkr, satsning på att avgiften för pedagogisk lunch tas bort

ü      5,3 Mkr, satsning på  modernisering av skolkök och ett matlyft med mer närodlad och ekologisk mat

ü      2 Mkr, satsning på elevhälsan

ü      1,5 Mkr förstärkt Naturskola och utomhuspedagogik 

Programnämnd Samhällsbyggnad

ü      9 Mkr, utveckling av kollektivtrafiken

ü      5 Mkr, satsning på alternativa energikällor

ü      3 Mkr, ökat underhåll cykelbanor

ü      2,5 Mkr, satsning på naturvården

ü      2 Mkr, ökat stöd till kulturföreningar

ü      2 Mkr, satsning på skolbibliotek

Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

ü      4,5 Mkr satsning på KOM-jobb!

ü      4,3 Mkr, satsning på sommarjobb för unga

ü      2,2 Mkr satsning på SFI

Kommunstyrelse/kommunledning

ü      10 Mkr, satsning på höjda lärarlöner

ü      8 Mkr, satsning på att verkställa klimat-, transport-, och vattenplanen

ü      7 Mkr, förstärkt klimat- och näringslivskontor

ü      5 Mkr, osakliga löneskillander skall tas bort

ü      2 Mkr, förstärkt arbete för småföretagande