Miljöpartiet de gröna

Mp: Dags för nya tag för att avveckla kärnkraften

Pressmeddelande   •   Okt 04, 2004 17:31 CEST

Bra att Barsebäck avvecklas men de tre partierna saknar en strategi för fortsättningen. En sådan strategi har däremot vi, säger Miljöpartiets riksdagsledamot i näringsutskottet Ingegerd Saarinen i en kommentar till kärnkraftsuppgörelsen.

- Det är bra att förhandlingarna mellan kärnkraftsindustrin och staten har brutit samman. Energi- och miljöpolitik ska beslutas av riksdagen, säger Ingegerd Saarinen.

- De tre partierna s, v och c vill återkomma till frågan om fortsatt avveckling av kärnkraften om tre år. Det finns inget skäl att vänta så länge. Vi vet ju redan vad som måste göras. Det handlar framför allt om tre saker: Vi behöver höja kärnkraftsskatten successivt. Säkerhetskraven måste skärpas. Och en elmarknadsreform behövs, som leder till att konsumenter väljer bort eluppvärmning av bostäder, säger Ingegerd Saarinen.

- Bylunds idé om att stänga ytterligare reaktorer med avvecklingslagen är däremot alldeles för dyrt för skattebetalarna. Bolagen skulle kräva alldeles för stora skadestånd.

- Bylund anser att Sverige ska använda mer naturgas, fossilgas, för att ersätta kärnkraften. Det anser vi i Miljöpartiet är oacceptabelt. En stor utbyggnad av gasen leder till en stor ökning av koldioxidutsläppen för en mycket lång tid. Det är oförenligt med riksdagens klimatmål, säger Ingegerd Saarinen.

- En utbyggnad av naturgasen är därför olämplig.

Mer information finns på vår hemsida www.mp.se i anslutning till pressmeddelandet.

Kontakt: Ingegerd Saarinen 070-376 06 73
Caroline Kling, pressekreterare 070-593 19 12