Miljöpartiet de gröna i Helsingborg

MP: Gör Öresund till en svensk-dansk marin nationalpark

Pressmeddelande   •   Jan 30, 2014 15:36 CET

Miljöpartiet vill att Öresund ska bli en marin nationalpark och lämnar därför in motioner till kommunfullmäktige i sex kustkommuner om att ställa sig bakom en nationalparksbildning. 

Öresunds höga miljövärden och särskilda utmaningar gör det lämpligt som marin nationalpark. Miljöpartiet vill påbörja en diskussion om hur Sverige och Danmark ska kunna öka skyddet och medvetenheten kring de höga naturvärden som finns under ytan i Öresund. Det skulle därför vara betydelsefullt om skånska kommunerna längs Öresund ställde sig bakom idén om en nationalparksbildning.

Skyddet av Öresund behöver stärkas. Det kommer ständigt rapporter om händelser som riskerar miljön i sundet; tjuvfiske, oljeutsläpp, sandsugning, fartyg som går på grund och planer på utfyllnader.

Naturvärdena är mycket höga och intresset för turismen i och omkring området är stort. Nationalpark som begrepp är känt internationellt, har en hög status, och skulle därför kunna användas för att främja besöksnäringen i regionen. Ett skydd skapar också möjlighet att utveckla turismen under mer hållbara förutsättningar.

Tidigare i höstas skrev miljöorganisationer från både Danmark och Sverige ett gemensamt brev till respektive regeringar och föreslog att länderna ska ta fram gemensamma riktlinjer för det internationella marina reservatet ”the Sound”.

De kommunfullmäktige där Miljöpartiet lämnar in en motion om att ställa sig positiva till Öresund som marin nationalpark är Höganäs, Helsingborg, Kävlinge, Lomma, Burlöv och Vellinge. 

Motionerna lämnas in fredag den 31 januari
.

För mer information:
Höganäs – Vaike Fors; 073-072 46 36
Helsingborg – Rickard Persson; 070-8584466
Kävlinge – Nils Nyberg; 046-77 22 09
Lomma – Liselotte Borsiin; 0725-609070
Burlöv- Ove Johansson;070-5082161
Vellinge – Angela Everback; 0709-537069