Centerpartiet

(Mp) har redan genomförda punkter i sitt valmanifest

Pressmeddelande   •   Maj 13, 2004 14:59 CEST

- Tack vare mycket arbete och ett visst mått av envishet har jag tillsammand med Marit Paulsen lyckats med att få igenom en långtgående lagstiftning om livsmedelssäkerhet i EU. Därför känns det märkligt när Miljöpartiet inte har uppmärsammat vårt arbete utan har med krav i sitt valmanifest på sådant som vi redan har genomfört, säger Karl Erik Olsson, europaparlamentariker (c), vid ett möte i Uppsala.

- Förbud att använda antibiotika och hormoner i tillväxt syfte inom djuruppfödning är några viktiga segrar. Kadavermjöl är fullständigt förbjudet i allt foder, men även i kosmetika och s k naturprodukter. Det har också skett påtagliga förbättringar när det gäller märkning och innehåll i matpaketen: Nötkött, även köttfärs, ska märkas enligt principen "fött, gött och dött", d v s det ska stå på paketet var djuret är fött, uppfött och slaktat.

- Allergikerna hade problem med märkningen av sammansatta livsmedel, men nu kommer ett nytt regelverk som t.o.m. tycks bli bättre än den svenska.
- Att veta, eller inte veta vad man talar om, det är frågan. EU-lagar om livsmedelsmärkning, antibiotika och genmodifierade organismer finns redan. Trots detta har miljöpartiet med krav på detta i sitt valmanifest.

- Det är inte konstigt att folk inte vet vem de skall rösta på när partierna själva inte vet vad som redan är genomfört.