Miljöpartiet Stockholms stad

MP: Inför fullt meddelarskydd för all personal inom äldreomsorgen

Pressmeddelande   •   Aug 07, 2012 09:12 CEST

Garantera all personal inom äldreomsorgen samma meddelarskydd. Det kräver Miljöpartiet i Stockholms stad i en motion till fullmäktige.

Under det senaste året har det uppdagats omfattande och allvarliga brister på flera externt drivna vård- och omsorgsboenden, däribland Koppargården och Linnégården i Stockholm. Miljöpartiet har länge krävt bättre uppföljning av kvaliteten på äldreboenden, och att missförhållanden ska upptäckas och åtgärdas snabbt.  Ett av de medel som behöver bli skarpare är rätten för anställda att påtala brister. Det skulle göra äldreomsorgen mer transparent och kunna leda till högre kvalitet.

- I dag vågar många anställda inom privat drivna äldreboenden inte berätta om missförhållanden de ser bland annat av rädsla för att förlora arbetet. Vi måste se till att all personal i offentligt finansierad verksamhet omfattas av meddelarfrihet, säger Stefan Nilsson (MP), gruppledare för Miljöpartiet i Stockholms stad.

Meddelarfrihet innebär att anställda har rätt att påtala missförhållanden och till exempel tala med journalister. I dag är det enbart inom den kommunala äldreomsorgen som meddelarskyddet gäller fullt ut. Miljöpartiet i riksdagen har tagit initiativ till att genomföra de lagändringar som är nödvändiga och nu kräver Miljöpartiet i Stockholms stad i en motion full meddelarfrihet för all personal inom äldreomsorgen.

- Full meddelarfrihet måste gälla även för personal som arbetar för andra utförare än kommunen, säger Christopher Ödmann (MP), vice ordförande i äldrenämnden.

 Motionen av Stefan Nilsson (MP) och Christopher Ödmann (MP) bifogas.

 För information:

Stefan Nilsson (MP), gruppledare i kommunfullmäktige

Tel: 076/ 122 96 27

MILJÖPARTIET DE GRÖNA I STOCKHOLMS STAD
Ragnar Östbergs Plan 1, 105 35 Stockholm
08-508 29 000 (växel)

www.mp.se/stockholm
www.twitter.com/MP_Sthlm_Region

PRESSEKRETERARE
Hakim Belarbi
0761-22 96 57
hakim.belarbi@stockholm.se