Miljöpartiet de gröna

Mp-interpellation om läckande fartygsvrak

Pressmeddelande   •   Aug 16, 2007 14:18 CEST

Riksdagsledamoten Tina Ehn från Tjörn vill att miljöminister Andreas Carlgren en gång för alla löser ansvarsfrågan för de tusentals läckande skeppsvraken utmed Västkusten. I en interpellation som hon lämnade in i dag vill hon också veta vad Carlgren gör för att lösa finansieringen för att ta upp oljeutsläpp och för att öka kustkommunernas beredskap vid utsläpp.

med vänliga hälsningar,

Mattias Bengtsson
Vik Presschef
Miljöpartiet de Gröna
Riksdagen
100 12 Stockholm
Tel: 08-786 45 79
Mobil: 0736-27 53 83
Fax: 08-786 53 75
E-post: mattias.bengtsson@riksdagen.se
http://www.mp.se


Interpellation TILL STATSRÅD

2007-08-16


Till miljöminister Andreas Carlgren (c)

Ansvarsfrågan vid läckande gamla fartygsvrak

I svenska vatten och i kustkommunerna i Sverige finns en fråga som dyker upp under sommarsäsongen när skärgården är som vackrast - Hotet av läckande gamla fartygsvrak.

Vrak från tiden efter 1914 tillhör denna kategori. Flertalet fartyg sänktes under krigsåren och många med last av olja, ammunition, bensin och med skrov som sakta men säkert rostar, en process som är beroende på salthalt, strömmar och skrovkonstruktion.

På Västkusten har frågan varit levande genom projekt Skagerack som under perioden 2003-2007 har haft ett samarbete i regionerna Skagerack i Danmark, Sverige, Norge genom ett EU-projekt. En av delarna har varit att kartlägga och fördjupa kunskapen om dessa gamla läckande vrak.

Det lär finnas runt 3 400 fartyg på havets botten i svenska, norska och danska vatten. Alla är inte stora och läckande olja, men det finns ett antal som uppskattas som hotande i fall en större läcka plötsligt skulle ske. Ett fartygsvrak, S/S Skytteren, som undersöktes av den svenska kustbevakningen i samarbete med Region väst och svenska försvaret 2005, visade att vraket läckte olja ur gamla sönderrostade svetsfogar, ett läckage uppskattat till 1 000 liter per dygn.

Under tiden som fartygen läcker och kustkommunerna ständigt får frågor runt dessa fartyg ligger ansvarsfrågan som en ouppklarad del. Om olyckan inträffar och ett plötsligt oljeutsläpp från något av dessa vrak sker finns en stor risk att kustkommunerna får ett arbete och en kostnad som kan bli ohållbar. De negativa miljöeffekter som kan bli följden av ett kraftigt läckage från dessa skepp är sådana som påverkar fisket, turismen och havets ekosystem.

Två saker bör tas i beaktande, ett är ansvarsfrågan vid ett läckage, och det andra är hur man ska kunna finansiera en oljeuppsamling från dessa fartygsvrak.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga ministern:

Hur avser ministern tydliggöra ansvarsfrågan för de läckande fartygen?

Hur avser ministern verka för att kustkommunerna ska få möjlighet till den beredskap som kan behövas?………………………………………

Tina Ehn (mp)