Miljöpartiet Stockholms stad

MP kräver: Samla in matavfallet!

Pressmeddelande   •   Sep 01, 2010 15:00 CEST

Miljöpartiet anser att det är positivt att Stockholm nu ökar uppgraderingen av biogas vid anläggningarna i Bromma, Henriksdal och Loudden. Men fortfarande saknas den kanske allra viktigaste åtgärden; att öka biogasproduktionen genom att omhänderta stockholmarnas matavfall.

- Idag tas inte stockholmarnas matavfall tillvara, vilket är ett enormt resursslöseri. Miljöpartiets mål är att samla in 70% av stadens matavfall till 2015 och röta det till biogas, säger Emilia Hagberg (MP).

- Biogas är ett av de minst klimatpåverkande bränslena och det är oerhört viktigt att öka både produktionen och användningen av biogas för att snabbt minska koldioxidutsläppen från trafiken, säger Emilia Hagberg (MP)

Om 50 % av matavfallet i Stockholms stad samlas in skulle 4 500 fler miljöbilar eller 120 stadsbussar och 600 sopbilar årligen kunna tankas med biogas (Kommunförbundet Stockholms läns rapport ”Scenarier för insamling och behandling av matavfall i Stockholms län"). Biogas är ett förnyelsebart bränsle och leder inte till ökade koldioxidutsläpp, så staden skulle på detta sätt även klimatbanta med 12 000 ton koldioxid per år.