Miljöpartiet de gröna

Mp-kritik mot att landstinget subventionerar p-platser

Pressmeddelande   •   Nov 07, 2006 12:03 CET

Pressmeddelande
Miljöpartiet de gröna i Stockholms läns landsting
7 november 2006

Mp-kritik mot att landstinget subventionerar p-platser

Miljöpartiet reserverade sig i tisdagens landstingsfullmäktige mot beslutet att bygga ett nytt garage vid Södersjukhuset i Stockholm.

- När politiker dagligen talar om att vi alla måste ta vårt ansvar så är det märkligt att sex partier av sju tillstyrker ett förslag som kommer att öka biltrafiken och avgaserna, säger Åke Askensten (mp).

Beslutet står i strid med landstingets miljöpolicy. Dessutom går det stick i stäv med den nya majoritetens plattform, där man skriver att den största miljöinsatsen som Stockholms läns landsting kan vidta är att öka kollektivtrafikresandet.

- Investeringskostnaden har beräknats till 87 miljoner kronor och garaget ska enligt kalkylen ge ett underskott på 6 miljoner kronor år efter år. Det är orimligt att subventionera en miljöstörande verksamhet med skattebetalarnas pengar. Subventionen gör att landstinget hamnar i skattesystemet utmarker.

- De 87 miljonerna kunde med fördel ha satsats på förbättrad tillgänglighet i kollektivtrafik i stället för på en anläggning som uppmuntrar till ökad biltrafik, säger Åke Askensten (mp).

För mer information ring Åke Askensten (mp) 08-673 20 13 eller 070-171 48 46.Vänliga hälsningar,
Charlotte Pruth
pressekreterare för Miljöpartiet de gröna i Stockholms läns landsting
08-737 44 26 eller 070-737 44 26