Miljöpartiet de gröna

Mp KU-anmäler Laila Freivalds

Pressmeddelande   •   Dec 09, 2003 19:00 CET

Idag lämnar Miljöpartiets riksdagsledamot Ulf Holm in en KU-anmälan för att granska utrikesminister Laila Freivalds agerande i samband med EU-nämndens sammanträde fredag 5 december. Anmälan bifogas nedan.

Sveriges Riksdag
Riksdagens konstitutionsutskott

Anmälan om granskning

Vid EU-nämndens möte den 5 december var det samråd med utrikesminister Laila Freivalds inför möte om regeringskonferensen den 8-9 december 2003. En av de punkter som utrikesministern lyfte upp var ett gemensamt brev kring försvarsfrågor som Sverige, tillsammans med Österrike, Finland och Irland, författat till ordförandelandet Italien. Information kring brevets innehåll lämnades.

Från Miljöpartiets sida framförde vi att EU-nämnden skulle få se brevet i sin helhet men fick då till svar att brevet skulle vara ett ”resultat av samrådet med EU-nämnden”. Samma kväll fick EU-nämndens ledamöter brevet distribuerat till oss av EU-nämndens kansli och kunde då se att det var daterat till den 4 december, alltså dagen innan EU-nämndens sammanträde.

Brevets innehåll var inte heller till fullo redogjort av utrikesministern vid EU-nämndens möte. Det som inte hade tagits upp var en skrivning om gemensam solidaritet mellan EU-länderna, som inte föredrogs på fredagens EU-nämndssammanträde. I den mån diskussion i frågan uppstod framstod inte regeringens linje som densamma under nämnden som senare framkom i nämnt brev.

Min bedömning av det inträffade är att det inte går att dra någon annan slutsats än att utrikesministern/UD medvetet undanhöll EU-nämnden brevet.

Jag hemställer att konstitutionsutskottet granskar hur utrikesminister Laila Freivalds har skött samrådet med EU-nämnden inför det ovan nämnda mötet om regeringskonferensen.

Stockholm den 9 december 2003
Ulf Holm (mp), bänk nr 177

För vidare information:
Ulf Holm, 070-576 26 49
Gustav Fridolin 070-274 00 82
Caroline Kling, pressekreterare 08-786 57 80