Miljöpartiet de gröna

Mp:s valplattform: Ja till samarbete, nej till EU-stat

Pressmeddelande   •   Dec 15, 2003 15:17 CET

Idag presenterade Miljöpartiets språkrör Maria Wetterstrand partistyrelsens förslag till valplattform inför EU-parlamentsvalet. Tre huvudområden lyfts fram: mindre makt åt EU, en generös asyl- och flyktingpolitik samt miljöarbetet inom unionen.

- Det har successivt blivit allt svårare för flyktingar att söka en fristad i EU:s länder. Vi motsätter oss därför en gemensam asylpolitik och menar att enskilda länder måste ha rätt till mer generösa regler. Vi anser också att alla ska ha rätt att få sina individuella asylskäl prövade, oavsett vilket land man kommer till eller från, säger Maria Wetterstrand.

- Vi vill flytta maktbefogenheter från EU tillbaka till de nationella parlamenten. Beslut ska fattas så nära de människor som berörs som möjligt. Vi accepterar överstatlighet endast när det gäller gränsöverskridande miljöproblem, där enskilda länders agerande direkt drabbar andra.

Miljöpartiets partistyrelse slår i valplattformen fast att partiet fortfarande är motståndare mot svenskt medlemskap i EU. Förslaget till ny konstitution med ökade maktbefogenheter för unionen avvisas.

- EU står inför avgörande förändringar, både i och med östutvidgningen och den nya konstitutionen. Vårt motstånd mot medlemskapet i unionen står fast, men i nuläget är det mest prioriterade att få en folkomröstning om konstitutionen, säger Maria Wetterstrand.

Partistyrelsens förslag till valplattform ska behandlas på Miljöpartiets extrakongress i Eskilstuna 14-15 februari 2004.

För vidare information:
Maria Wetterstrand 073-701 45 45
Caroline Kling, pressekreterare 08-786 57 80