Miljöpartiet de gröna

MP SATSAR 400 MILJONER PÅ ÖKAD ELEVHÄLSA

Pressmeddelande   •   Sep 24, 2008 10:38 CEST

Vi kan inte göra som regeringen föreslår och vänta ytterligare innan vi gör satsningar på elevhälsovården, säger Thomas Nihlén, Miljöpartiets ledamot i socialutskottet.

- Miljöpartiet förstärker kommunernas arbete med elevhälsa genom att avsätta 400 miljoner i budgetmotionen inom ramarna för vår stora satsning på psykisk ohälsa. Varje kommun får en schablonmässig ersättning utifrån elevunderlaget, som de kan välja att använda till kuratorer, skolsköterskor, skolläkare eller skolpsykologer på det sätt de finner bäst. Satsningen ger 800 tjänster i landet, säger Thomas Nihlén.

- Det är viktigt att elever har tillgänglighet och känner till hur de kan komma i kontakt med rätt person när de har problem med sin psykiska och fysiska hälsa. Det ger dem ökad trygghet, säger Thomas Nihlén.

- Det viktigaste man behöver göra för att förebygga våld och tragedier i skolan är att skapa en skola där eleverna är sedda och känner sig respekterade. Elevinflytande, antimobbingarbete och elevhälsa är de tre viktigaste hörnpelarna i detta arbete, säger Mats Pertoft, Miljöparitets skolpolitiske talesperson.

- Ett problem som har debatterats mycket i Finland är att även om eleverna presterar bra och har höga betyg så trivs de så dåligt i skolan. Här har den svenska skolan dock lyckats mycket bättre, även om många unga har psykosociala bekymmer även här, säger Mats Pertoft.

Kontakt: Thomas Nihlén, 070-633 21 22
Mats Pertoft, 070-851 80 79
Maria Gardfjell, pressekreterare, 070-301 19 64