Miljöpartiet de gröna i Helsingborg

MP satsar på god vård till äldre i hemmet

Pressmeddelande   •   Jul 08, 2019 10:00 CEST

I regionpolitiken har det i många år talats om att stärka den nära vården - nu vill Miljöpartiet ta det till kommunpolitiken. Fler ska få en god nära vård i hemmet och här presenterar nu Miljöpartiet i Helsingborg flera förslag.

Många äldre är friska och lever ett rikt och aktivt liv i allt högre ålder. Men samtidigt ökar andelen mest sjuka äldre som vårdas hemma. Den senaste tiden har mycket fokus riktats mot primärvården men det är dags att även rikta ögonen mot den kommunala hemsjukvården. Det är inte bara regionen som har ansvar för den patientnära sjukvården - det har även kommunen.

Lagen om samverkan vid utskrivning bidrar till att de äldre kommer hem snabbare efter sjukhusbesök. Kommunen har ett hemtagningsteam som till vissa delar säkrar och förstärker upp, men målet med en god vård gäller inte bara dagtid.

Den kommunala hälso- och sjukvården ansvarar även för kväll och natt. Ansvaret för en god vård och omsorg gäller under hela dygnet. Sedan många år tillbaka jobbar 5 sjuksköterskor kvällstid och 2 nattetid i staden. Medan i andra kommuner med liknande invånarantal som Jönköping och Örebro har nära den tredubbla bemanningen under kvälls- och nattetid. Sjuksköterskorna ska räcka till för äldre i hela staden, för de svårt sjuka som behöver dialys och andra ordinerade hälso- och sjukvårdsinsatser, för vård vid livets slut och vid akuta sjukdomstillstånd för att den som inte behöver till sjukhuset ska kunna vara kvar hemma.

Satsningar krävs på förstärkning, rekrytering, kompetensförsörjning, minskning av bemanningssjuksköterskor och satsningar på specialistutbildade undersköterskor.

- Ska vi klara av att hålla en god nära vård behöver vi satsa på hemsjukvården nu. Fler svårt sjuka äldre vårdas idag hemma och det ställer helt andra krav än tidigare, säger Lena Östholm Munkberg (MP).

Miljöpartiet yrkar därmed att Vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att utreda och lägga fram ett förslag på en kommunal nära hälso- och sjukvårdsorganisation som möter invånarnas behov av en god och jämlik kommunal hemsjukvård dygnet runt, behovet av antal korttidsplatser och hemtagningsteam inkluderas. Under utredningen yrkar vi på att den kommunala sjuksköterskeorganisationen kväll och natt, samt nattpatrullen förstärks. Miljöpartiet ser samverkan med regionen och andra samverkanspartners med målet att skapa en sömlös hälso- och sjukvård för våra invånare som en självklar del av utredningen.

Vid frågor kontakta:

Lena Östholm Munkberg (MP), ledamot i vård- och omsorgsnämnden och ersättare i kommunfullmäktige i Helsingborg: lena.ostholm@gmail.com,  0723-28 00 92