Miljöpartiet Stockholms stad

MP Stockholm vill satsa 200 miljoner på sociala investeringar

Pressmeddelande   •   Aug 30, 2012 08:15 CEST

Miljöpartiet i Stockholms stad föreslår i en motion idag att 200 miljoner kronor avsätts i en social investeringsfond. Pengarna ska användas till tidiga och förebyggande insatser för att stötta barn och unga som far illa.

 - Vi ser allt för många oroande exempel på den moderatstyrda majoritetens kortsiktighet, inte minst när det gäller barns och ungas trygghet och uppväxtvillkor, säger Stefan Nilsson (MP), gruppledare i Stockholms stad.

I Stockholms stad har den moderatledda majoriteten skurit ner på socialtjänstens resurser med 10-15 procent sedan de tillträdde i slutet av 2006. Miljöpartiet anser att det är helt nödvändigt med en ekonomisk upprustning av socialtjänsten och föreslår i sitt budgetförslag en förstärkning av Socialtjänstens arbete med barn och unga med 10 procent.

- Förutom att rusta upp socialtjänsten är sociala investeringar ett perfekt komplement för att satsa långsiktigt på barn och ungdomar. Socialsekreterare och lärare har ofta bra kunskap om  vad som skulle behöva göras för att vända en negativ utveckling, men det ekonomiska utrymmet saknas, säger Stefan Nilsson.

MILJÖPARTIET DE GRÖNA I STOCKHOLMS STAD
Ragnar Östbergs Plan 1, 105 35 Stockholm
08-508 29 000 (växel)

www.mp.se/stockholm
www.twitter.com/MP_Sthlm_Region

PRESSEKRETERARE
Hakim Belarbi
0761-22 96 57
hakim.belarbi@stockholm.se