Miljöpartiet de Gröna i Göteborg

MP vill att Gårdstensbostäder ska vara kvar

Pressmeddelande   •   Maj 20, 2014 10:00 CEST

Bolaget är ett starkt varumärke för Göteborg och prisbelönades bland annat 2013 för sitt mångfaldsarbete. Miljöpartiet de gröna i Göteborg delar därför inte slutsatsen i stadens bolagsöversyn – att Gårdstensbostäder ska fusioneras med andra bolag. 

– Gårdstensbostäders omvandlingsarbete är omtalat och prisat i hela Sverige, det känns sorgligt att de flesta partier i Göteborg inte uppfattat det, säger kommunalråd Thomas Martinsson. 

Gårdstensbostäder har haft stora framgångar som eget bolag i kommunen och är ett mycket starkt varumärke för Göteborg, även utanför staden. Bland annat har bolaget mottagit SABO:s mångfaldspris 2013 för sitt arbete med social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. 

Företaget har också varit i framkant i arbetet med hyresgästdialoger och främjandet av grannskapsbyggande. 

En fusion av bolaget i nuläget skulle hämma det sociala arbete företaget gör och därför vill vi avslå förslaget om förändring. Istället vill vi att Gårdstensbostäders föredöme ska spridas till de andra bolagen. 

Kontakt: Thomas Martinsson (MP), kommunalråd, 070-761 2952 


Miljöpartiet de gröna i Göteborg är ett modernt parti. Vi ser framtidens Göteborg som en öppen, grön stad med plats för människor, ett rikt kultur- och nöjesliv med god biologisk och mänsklig mångfald.