Miljöpartiet de gröna

MP vill ha fler naprapater i vården

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2010 13:30 CET

Miljöpartiet vill se fler naprapater i vården, säger Gunvor G Ericson, folkhälsopolitisk talesperson och Thomas Nihlén, ansvarig för sjukvårdspolitik, med anledning av en ny studie som forskare vid Karolinska institutet och Akademiska sjukhuset gjort.
Studien visar att naprapatbehandling av nack- och ryggbesvär ger bättre effekt både på kort och lång sikt, än läkares råd om smärthantering och vikten av att vara fysiskt aktiv. Den naprapatiska behandlingen bestod av olika former av manuell manipulation av ryggraden, men också av massage och töjningsövningar.

- Få vårdgivare i dag erbjuder eller hänvisar till naprapati och motsvarande. Jag skulle gärna se att naprapater kan arbeta inom primärvården, så att fler människor skulle kunna få ta del av den behandlingen då det visar positiva resultat, säger Thomas Nihlén.

- Värk i nacke och rygg är en av de vanligaste orsakerna till sjukskrivning. Därför är det av vikt för folkhälsan om fler människor kan få adekvat hjälp. Naprapater eller motsvarande behövs som en del av det vanliga vårdutbudet. Det behöver bli lättare för människor att få den hjälpen, säger Gunvor G Ericson

Länk till facktidskriften BMC Musculosceletal Disorders.
http://www.biomedcentral.com/1471-2474/11/26

Länk till Upsala Nya Tidning:
http://www2.unt.se/pages/1,1826,MC=77-AV_ID=1015157,00.html?from=puff

FÖR VIDARE INFORMATION:
Gunvor G Ericson, 070-795 22 80
Thomas Nihlén, 070-633 21 22
Mattias Bengtsson Byström, pressekreterare, 0736-27 53 83