Föreningen Jaktkritikerna

)mröstning om "nationaldäggdjur"

Pressmeddelande   •   Jan 15, 2016 11:07 CET

Föreningen Jaktkritikerna öppnar nu omröstningen på Sveriges nationaldäggdjur. Alla landskap i Sverige har sina landskapsdjur, -fåglar och -växter. men något djur som omfattar hela Sverige har inte funnits förrän Sveriges ornitologiska förening ordnade en omröstning förra året för att finna nationalfågeln.

På Jaktkritkernas hemsida www.jaktkritikerna.se kan nu hela Sveriges befolkning vara med att rösta fram nationaldäggdjuret. -- På hemsidan finns ett tjugotaltal vilda arter som nu lever i Sverige. Vi har gjort undantag för vissa medvetet eller omedvetet införda arter, exempelvis mink och fälthare, säger Hans Ryttman, universitetslektor och före detta ordförande för Jaktkritikerna.

Resultatet kommer att redovisas efter avslutad röstning i maj på hemsidan www.jaktkritikerna.se.

Kommer svenskarnas vilda favoritdäggdjur bli någon av våra stora rovdjur: varg, lodjur eller björn? Eller blir det Europas största landdäggdjur och det största hjortdjuret, älgen, eller något gulligare som ekorre, igelkott eller kanske rådjur?

För mer information, kontakta Hans Ryttman, mobil 0768-44 95 44 e-post hans.ryttman@telia.com

Om Jaktkritikerna Jaktkritikerna är en ideell djurskydds- och naturvårdsorganisation som arbetar för förändringar av den svenska jakten i en riktning som svarar mot en modern och upplyst syn på levande, kännande varelser. Jaktkritikerna slår fast att de vilda svenska djuren är en tillgång för alla och de kan aldrig betraktas som enskild egendom. Därför är jakt en fråga som berör alla människor och inte endast jägare.

Jaktkritikerna är den enda organisation i Sverige som helt koncentrerar sitt arbete på problem och avarter i samband med jakt och förföljelse av vilda djur.

Sveriges enda djurskyddsföreningen för de vilda djuren.

Vi vill minska antalet arter som får jagas för att minska skarpskjutningar och stress