Arbetsförmedlingen

MS kommenterar uppgifter om att bara en procent får jobb

Pressmeddelande   •   Apr 26, 2006 17:25 CEST

I en artikel i Dagens Nyheter 2006-04-26 hävdas att ”en ny undersökning visar att bara en procent av de arbetslösa får jobb genom arbetsförmedlingen”. Uppgiften i DN grundar sig på statistik från IAF:s rapport Anvisning till ledig plats – betydelsen för kontrollfunktionen.

Enligt DN får bara en procent av de arbetslösa jobb genom Arbetsförmedlingen. Siffran bygger på en beräkning där antalet anvisningar, som lett till jobb, 4 488, delas med antalet inskrivna, 463 000, vid Arbetsförmedlingen som uppbar arbetslöshetsersättning den sista dagen samma månad.

— Siffran beskriver bara en liten del av Arbetsförmedlingens verksamhet och är således i grov underkant. Anvisning till lämpligt arbete är bara ett av många sätt för Arbetsförmedlingen att matcha arbetsgivare och arbetssökande. Det är oroande när man använder statistik på ett sätt som misskrediterar våra medarbetare på Arbetsförmedlingen, säger AMS ställföreträdande generaldirektör Lars Sjöström.

AMS statistik visar att det i mars 2005 skedde 52 170 övergångar till arbete bland dem som var inskrivna på förmedlingen. Resultatet av anvisningarna motsvarar alltså mindre än en tiondel av dessa.

Exempel på delar av Arbetsförmedlingens verksamhet som inte räknats in i IAF:s siffror:

· när Arbetsförmedlingens arbetsgivarkontakter leder till att en sökande får arbete. Detta sker bland annat genom Arbetsplatsintroduktionen för vissa invandrare (SIN).

· när ett arbetsmarknadspolitiskt program leder till att den arbetssökande stärker sin position på arbetsmarknaden tillräckligt för att få ett arbete. Bara de tillfällen då någon gick direkt från ett program till arbete uppgick i mars 2005 till 6 900 personer.

· när en arbetssökande får arbete med anställningsstöd efter att förmedlingen genom kontakter med arbetsgivaren ordnat en plats.

· när en arbetslös genom Start av näringsverksamhet startar ett eget företag.

· när en arbetssökande genom Af:s coachning och annat stöd är så aktiv och självständig i sitt jobbsökande att anvisningar inte anses nödvändiga.

Antalet anvisningar som lett till arbete bör även ställas i relation till antalet anmälda platser. I mars 2005 anmäldes 41 717 platser till arbetsförmedlingen, Att 4 488 anvisningar ledde till arbete innebär därför att var tionde ledig plats gick till en arbetslös som fått en anvisning. Detta skedde i konkurrens med arbetslösa som inte anvisats samt personer som redan har arbete men vill byta.För kommentarer: Presskontakt:
Lars Sjöström Malin Engstedt
070-575 96 36 08-586 063 10

Lise-Lott Alsenius

08-586 060 06