Sida

MSB och Sida i gemensam satsning för ökad forskning om smittsamma sjukdomar

Pressmeddelande   •   Feb 08, 2010 11:46 CET

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, och Styrelsen för Internationellt utvecklingssamarbete, Sida, lanserar idag en gemensam satsning för att forskare från Sverige och utvecklingsländerna ska kunna bidra i kampen mot spridning av smittsamma sjukdomar i världen.
Smittsamma sjukdomar som tuberkulos, malaria och hiv drabbar främst människor i utvecklingsländer och bidrar till ökad fattigdom och minskad utveckling. I en allt globalare värld sprider sig smittor som influensa snabbare, vilket gör att kunskapen och beredskapen måste stärkas i både utvecklingsländer och utvecklade länder.

Den svenska satsningen löper under tre år och omfattar 30 miljoner kronor. Beroende på intresset och kvaliteten på ansökningarna kommer det att finnas möjlighet från myndigheterna att fylla på med mer medel. Syftet är att öka kapaciteten i att hantera och förebygga smittsamma sjukdomar. Men även att stärka förmågan att bekämpa den globala spridningen.

- Det finns givetvis stora behov när det gäller att hitta vaccin för hiv, utveckla microbicider och att hitta effektiva botemedel mot malaria och tuberkulos. Men vi ser exempelvis även att klimatförändringarna kommer att få förödande konsekvenser för smittspridningen inom vissa områden och länder, säger Tomas Kjellqvist, chef för Sidas forskningssekretariat.

Forskningen kommer även att fokusera på ökad beredskap för att upptäcka, övervaka och förebygga pandemier innan de sätter igång – vilket är viktiga förutsättningar för ett effektivt och strategiskt arbete inom samhällsskydd och krishantering.

- I spåren av kris- och katastrofsituationer ökar ofta risken för smittsamma sjukdomar. Detta får effekter inte bara på den drabbade befolkningen utan också på arbetet såväl under en räddningsinsats som vid arbetet med återuppbyggnad och återgång till en normal tillvaro, säger Anneli Bergholm Söder, chef för avdelningen för samordning och insats på MSB.

I dag kommer myndigheterna på sina respektive hemsidor att lägga ut information om hur forskarlag med medlemmar från både Sverige och utvecklingsländerna ska kunna ansöka om bidrag. Forskningen omfattar olika tvärsektoriella och transdiciplinära områden som allvarliga hot och utmaningar för hälsa och samhälle, spridningsvägar och begränsande åtgärder.

Mer detaljer finns på www.msb.se eller www.sida.se