Marine Stewardship Council

MSC-certifieringen av torskfisket i Östersjön dras tillbaka

Pressmeddelande   •   Dec 17, 2015 10:28 CET

Det saknas vetenskapligt underlag som visar att bestånden av torsk i östra Östersjön är i bra skick och därför dras MSC:s certifikat tillbaka. Detta betyder att torsk fångad i östra Östersjön efter idag inte kan säljas som MSC.

-- Ny forskning visar att omständigheter som gällde när fisket blev certifierat har förändrats. Då måste det oberoende granskningsföretag som bedömer om fisket möter MSC:s standard agera, vilket de nu har gjort säger Minna Epps, chef för MSC i Skandinavien och östersjöregionen.

Torskfiske med upp och nedgångar

På 1980-talet var torskbestånden mycket stora i Östersjön. Därefter minskade de och runt sekelskiftet såg det riktigt illa ut. Men genom åtgärder återhämtade sig bestånden och för snart fem år sedan hade beståndet i östra Östersjön vuxit till sig och det första fisket av torsk kunde bli certifierat enligt MSC:s miljöstandard.

-- För yrkesfiskarna är detta en mycket sorglig dag. Speciellt eftersom skälen för upphävandet av MSC-certifikatet inte är i händerna på fiskarna, utan främst beror på förändringar i den naturliga tillväxten av fisk och otillräckliga data. Idag har MSC certifieringen blivit en nödvändighet i de flesta av de marknader där torsken säljs, säger Jonathan B. Jacobsen, Hållbarhetsansvarig för det danska fisket, DFPO.

Varför mister fisket sin certifiering?

MSC:s standard för hållbart fiske ställer höga krav – bara fisken som med vetenskapligt underlag kan visa att de är både uthålliga och välskötta, kan bli certifierade. Nu har ny data som uppskattar beståndens livskraft tagits fram av Havsforskningsinstitutet ICES, och den pekar bristfällig data vilket gör att man inte kan fastställa att beståndet är i bra skick.

Alla MSC-certifierade fisken i Östersjön berörs och utöver Sverige är det fisken från Danmark, Lettland, Polen och Tyskland. Leverantörer och återförsäljare kommer inte längre att kunna köpa och sälja MSC-certifierad torsk från Östersjön om den är fångad efter den 17 december.

-- Vi kan bara hoppas att biologernas nuvarande insatser för att samla in nödvändig data kommer att lyckas så snart som möjligt, och att marknaden kommer att ha tålamod att vänta på återinförandet av MSC-certifikaten för östra Östersjö torskfiskena, säger Minna Epps

Stor tillgång på MSC-märkt torsk i butik

Det kommer inte vara någon brist på MSC-märkta torsk produkter i butiker framöver, då det finns god tillgång på MSC-certifierad torsk. Idag finns MSC-certifierade fisken av torsk i Alaska, Arktis, Berings hav, Barents hav, Island och Grönland.  

Om MSC

Marine Stewardship Council (MSC) är en internationell oberoende organisation som arbetar tillsammans med fisken, företag, forskare, miljöorganisationer och allmänheten för långsiktigt hållbara yrkesfisken. MSC:s målsättning är att bidra till att skapa sundare hav genom att belöna hållbara fisken och påverka de val människor gör när de köper fisk och skaldjur. MSC programmet uppnår sitt mål genom två standarder; en för hållbart och välskött fiske och en spårbarhetsstandard för handleskedjan.  Granskningar utförs av oberoende certifieringsorgan som uppfyller världens strängaste kriterier för bästa praxis. Miljömärket ger ett tydligt budskap till konsumenterna att fisken kommer från ett certifierat hållbart fiske. Läs mer: www.msc.org/se

MSC:s miljöstandard för långsiktigt hållbart fiske- Fullt förenlig med med FAO:s riktlinjer för miljömärkning av vildfångad fisk:

  • Ett frivilligt program som är icke-diskriminerande
  • Baserad på vetenskapliga bevis
  • Insyn i processen
  • En tredjepartsverifiering
  • Certifiering av leveranskedjan

Totalt finns det mer än 300 fisken involverade i MSC-programmet. 1Omkring 200 av dessa är certifierade och ca 100 befinner sig någonstans i granskningsprocessen. Ytterligare 40-50 fisken ingår i konfidentiella förundersökningar. På internationell nivå är mer än 20 000  MSC-märka fisk- och skaldjursprodukter,