MSC Konsult AB

MSC genomför kapacitetsanpassning för att uppnå lönsamhet 2004

Pressmeddelande   •   Nov 26, 2003 11:54 CET

MSC genomför en kapacitetsanpassning i syfte att nå förbättrad lönsamhet, som bland annat kommer att innebära personalminskningar omfattande 12 tjänster. Åtgärderna beräknas leda till engångskostnader på ca 2,5 mkr vilka kommer att belasta årets resultat. MSC räknar med att dessa anpassningar räcker för att uppnå lönsamhet under 2004.

MSC är en långsiktig och stabil partner som skapar kundanpassade IT- lösningar i nära samarbete med kunden. Lösningarna omfattar verksamhetsutveckling, systemutveckling, metodik, infrastruktur och utbildning. Kunderna finns främst inom branscherna bank, försäkring, telekom, samt transport. MSC har cirka 50 anställda. År 2002 uppgick nettoomsättningen till 56 mkr. Bolaget grundades 1987 och 1998 noterades B-aktien vid Stockholms fondbörs O-lista.

För ytterligare information kontakta:
Muazzam Choudhury, VD, tel. nr 08 - 446 55 06, 070 - 595 83 21