MSC Konsult AB

MSC utökar ledningsgruppen

Pressmeddelande   •   Aug 16, 2007 14:42 CEST

Efter MSCs förvärv av Toolkit Software AB utökar MSC ledningsgruppen. I den nya organisationen blir Ewa Meurk Marknads- och försäljningschef och Nils-Olof Biderholt affärsområdeschef för Konsultverksamheten. Stellan Nilsson, Jonas Lindskog och Niklas Magnusson arbetar vidare som konsultchefer för konsultgrupperna. Jenny Kjelvik ansvarar för Ekonomi, HR och administration.

För ytterligare information kontakta:
Muazzam Choudhury, VD, tel. nr 070 - 595 83 21

MSC Konsult AB (publ)
Vasagatan 52, 111 20 Stockholm
http://www.msc.se, info@msc.se


OM MSC:
MSC är ett konsultföretag med inriktning på Verksamhetsutveckling, Systemutveckling, Drift och Infrastruktur samt Utbildning. MSCs affärsidé är att leverera värdeskapande IT-lösningar som hjälper kunden att realisera affärsnyttan med IT. MSC har sin primära marknad inom branscherna bank och finans, försäkring, transport samt offentlig sektor. Utbildningsverksamheten drivs i det helägda dotterbolaget Index Utbildning AB. År 2006 omsatte MSC 35,9 mkr och sysselsatte ca 40 personer. MSC grundades 1987 och B-aktien Small Cap listan på OMX Nordiska Börs i Stockholm.