Mötesplats Social Innovation

MSI I ALMEDALEN: Sociala investeringar skapar framtidens välfärd

Pressmeddelande   •   Jun 24, 2013 08:32 CEST

Lansering av en NY fickhandbok - ABC i sociala investeringar, och frukostseminarium i Almedalen den 2 juli, kl.8-10.

Förebyggande åtgärder i ett tidigt skede istället för stora kostnader i ett senare. Sociala investeringar och sociala investeringsfonder på frammarsch. Men vad innebär det? Hur påverkar det vår syn på tillväxt? Vilka arbetar med det i Sverige? En ny sammanställning över området presenteras.

Under seminariet presenteras en ny sammanställning på temat, Social innovation och sociala investeringar. Vi diskuterar frågan om hur vi kan jämställa sociala investeringar med andra investeringar som t ex traditionella infrastruktursatsningar? En självklarhet kan man tycka men det förutsätter att man i det ekonomiska systemet ser på insatserna som en investering utifrån ett hållbarhetsperspektiv istället för enbart kostnad.

Detta är såklart lättare sagt än gjort, då hela det ekonomiska systemet idag bygger på ekonomisk tillväxt som främsta mått och BNP som den dominerade måttstocken. Kanske behöver vi andra mer hållbara mått för att mäta tillväxt?

Medverkande i seminariet
Ingvar Nilsson, Nationalekonom, Institute for Socio Ecological Economics
Lena Hök, Programansvarig, Idéer för livet Skandia.
Louise Källbom, Temaledare, SKL och Norrköpings kommun.
Pär Wiktorsson, Regional manager, Reach for Change.
Eva Engquist, ordförande i Mötesplats sociala innovation
Moderator: Åsa Minoz, grundare och partner ModigMinoz AB

Livesänds via MSI Bambuser kanal
#MSIalmedalen

Arrangör: Mötesplats Social Innovation vid Malmö högskola
Datum och tid: 2 juli, 08:00 - 10:00

Frukostseminarium
Ekonomi

Plats: Wisby Strand Congress & Event, Donnersgatan/Strandvägen
Lokal: Ala

MSI är även medarrangör till ytterligare två event och medverkar i flera paneler andra aktörer anordnar under Almedalen, samt har gjort en sammanställning i form av en kalender som tipsar om evenemang under Almedalen som tangerar social innovation och samhällsentreprenörskap.

Kontakt: Erika Augustinsson, Ansvarig för strategi och policy, Mötesplats Social Innovation vid Malmö högskola, 0725264009, erika.augustinsson@mah.se

Hanna Sigsjö, Verksamhetsledare, Mötesplats Social Innovation vid Malmö högskola, 0709655433, hanna.sigsjo@mah.se

____________________________________________________________________________________

Mötesplats Social Innovation (MSI) är en nationell kunskapsplattform inom området social innovation och samhällsentreprenörskap. MSI utvecklar, koordinerar och sprider kunskap inom området och samlar aktörer från akademi, näringsliv, offentlig och ideell sektor som på olika sätt är intresserade av att aktivt främja social innovation och samhällsentreprenörskap.


MSI bygger på praktisk erfarenhet såväl som från forskning och nätverk. Vi samlar och sprider metoder och best-practise inom området i samverkan med vårt internationella nätverk och vårt forskarnätverk. Vi speglar utåt vad som händer inom området social innovation i Sverige samt delar internationell kunskap nationellt. Vi arbetar tvärsektoriellt med flera olika samverkanspartners och ger råd och rekommendationer kring beslut och åtgärder som främjar utvecklingen av social innovation från lokal till global nivå.

Mötesplats Social Innovation driver en digital nyhetsportal som består av webbplats, facebook och twitter. Här kan intresserade följa omvärldsbevakning inom området och få information om event, forskning, nyheter, publikationer och ”goda exempel” från Sverige och globalt.

Bakom Mötesplats Social Innovation står Malmö högskola och Region Skåne, med stöd av Regeringen. Utöver dessa finns ett antal samarbetspartners. I styrgruppen sitter bl.a. PwC, Reach for Change, IKEA Next Generation, Ashoka Skandinavien och Volvo Lastvagnar.