Miljöstyrningsrådet

MSR söker intressenter och experter inom området motorer

Pressmeddelande   •   Feb 06, 2014 10:00 CET

Miljöstyrningsrådet söker just nu intressenter som vill bidra till att motorer i framtiden upphandlas med miljökrav. Vill du vara med i vår nya expertgrupp och arbeta med att ta fram miljökrav för offentlig upphandling av produktområdet motorer?

Miljöstyrningsrådet, som är regeringens expertorgan inom hållbar upphandling, kommer under våren att ta fram miljökrav på motorer. Miljökraven, som ska kunna användas i offentlig upphandling, tas fram i en öppen och kvalitetssäkrad process av en expertgrupp. Gruppen kommer att bestå av representanter med kunskap om upphandling av motorer. Dessa experter kan vara beställare i offentlig sektor, leverantörer, eller representanter för bransch- eller intresseorganisationer.

Personerna som sitter med i gruppen behöver särskilt ha kunskaper om motorer och motorapplikationer som används i offentlig sektor, till exempel i fastigheter, idrottsanläggningar och simhallar. 

Genom att ställa energikrav på motorer så kan en upphandlande organisation både spara pengar och minska sin miljöpåverkan.

För frågor om expertgruppen och arbetet med att ta fram miljökrav på motorer, vänligen kontakta Heini-Marja Suvilehto, energiansvarig på Miljöstyrningsrådet, e-post hippu@msr.se, tfn 08 5010 5557, eller Susanne Lång, kommunikationsansvarig på Miljöstyrningsrådet, susanne@msr.se, tfn 070 896 8881. Karin Lundquist kommer att vara projektledare.

Läs mer om processen att ta fram Miljöstyrningsrådets upphandlingskriterier

http://www.msr.se/sv/Om-oss/Kriterier/

Läs mer om att ställa energikrav vid upphandling

http://www.msr.se/sv/Uppdrag/Energikrav-i-upphandling/


Miljöstyrningsrådet är regeringens expertorgan inom miljöanpassad och annan hållbar offentlig upphandling och ger stöd till offentliga sektorn att miljöanpassa sina inköp. Miljöstyrningsrådet utvecklar och tillhandahåller även miljöledningssystem (EMAS) och internationellt jämförbar produktrelaterad miljö- och klimatinformation (EPD®-systemet).