SRAB Shipping AB

M/T Pakri Victory på timecharter till Herning Shipping A.S.

Pressmeddelande   •   Sep 01, 2008 13:08 CEST

SRAB Shipping har gjort en uppgörelse med Pakri Tankers om ett förtida återtagande av fartyget M/T Pakri Victory från det estniska företaget. Uppgörelsen innebär att SRAB erlägger en "termination fee" för att lösa timecharterkontraktet som annars skulle ha löpt till december 2011, dvs. ytterligare drygt tre år. Efter återtagandet och erlagd "termination fee" kommer parterna att inte ha några återstående krav på varandra.

M/T Pakri Victory kommer att döpas om till M/T Nordic Victory och direkt gå på ett längre timecharterkontrakt till Herning Shipping i Danmark till väsentligt bättre villkor än tidigare. Sammantaget innebär återtagandet av M/T Pakri Victory från Pakri Tankers och uthyrningen till Herning Shipping att såväl resultat som kassaflöde omgående förbättras för SRAB Shipping.

Sedan tidigare är även systerfartyget M/T Nordic Glory uthyrt till Herning Shipping.

Stockholm den 1 september 2008

SRAB SHIPPING AB (publ)

Styrelsen


SRAB Shipping AB (publ) är ett rederi som erbjuder tillförlitliga och säkra transporter av olje- och kemikalieprodukter framför allt inom Öster- och Nordsjöområdet. SRAB är listat på First North. www.srab.se

Certified Adviser för SRAB Shipping är Remium AB - www.remium.com

SRAB Shipping AB (publ)
Box 27233, SE-102 53 STOCKHOLM
Tel +46-8-534 899 00, Fax +46-8-534 899 01
www.srab.se