Modern Times Group MTG AB

MTG: FÖRÄNDRING AV ANTAL AKTIER OCH RÖSTER

Pressmeddelande   •   Nov 30, 2010 17:03 CET

Den internationella mediekoncernen Modern Times Group MTG AB (publ.) (’MTG’ eller ’Koncernen’), tillkännagav idag att 297.002 nya B-aktier har utfärdats under november månad till följd av inlösen av personaloptioner i linje med villkoren för 2006 och 2007 års incitamentsprogram. Det totala antalet B-aktier har därmed ökat från 59.408.309 till 59.705.311 under november, medan det totala antalet A-aktier är oförändrat och uppgår till 6.636.813. Det totala antalet utestående aktier har därmed ökat från 66.045.122 till 66.342.124 under november. Därutöver äger koncernen 1.065.000 C-aktier och det totala antalet utfärdade aktier har därmed ökat från 67.110.122 till 67.407.124. Ägare av C-aktier är inte berättigade till vinstutdelning.

Det totala antalet röster i MTG har därmed ökat från 126.841.439 till 127.138.441. MTGs aktiekapital har ökat från 335.550.610 kronor till 337.035.620 kronor. Varje A-aktie berättigar ägaren till tio röster och varje B- och C-aktie berättigar till en röst.

***

För ytterligare information, besök www.mtg.se eller kontakta:

Hans-Holger Albrecht, VD och koncernchef
Tel:  +46 (0) 8 562 000 50

Frågor från investerare och analytiker:
Matthew Hooper
Tel: +44 (0) 7768 440 414
E-post:
investor.relations@mtg.se

Pressfrågor:
Bert Willborg
Tel: +44 (0) 791 2280 850
E-post:
bert.willborg@mtg.se

MTG AB är ett ledande internationellt mediebolag med den största geografiska spridningen av TV-verksamhet i Europa. MTGs Viasat Broadcasting är den största fri- och betal-TV-operatören i Skandinavien och Baltikum och driver även TV-verksamet i Bulgarien, Tjeckien, Ungern, Slovenien, Ryssland, Ukraina och Ghana. Viasat’s fri-TV- och betal-TV-kanaler och betal-TV-plattformar har 125 miljoner tittare i 31 länder. MTG är även den största ägaren i Rysslands största oberoende TV-bolag (CTC Media – Nasdaq: CTCM), och den största kommersiella radiooperatören och den ledande detaljhandeln för underhållningsprodukter på internet i Norden.

Modern Times Group MTG ABs A och B-aktier handlas på Nasdaq OMX Stockholms Large Cap-lista under symbolerna MTGA och MTGB.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Modern Times Group MTG AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 november 2010 klockan 17.00 CET.